Mieserityisyys

Mieserityisyys Kirjoittaja: Jukka Oksanen Eroaako miehenä oleminen naisena tai muunsukupuolisena olemisesta? Sukupuolierityisyys, tässä tapauksessa mieserityisyys, lähtee liikkelle tästä ajatuksesta​1​. Alla on kuvattu, kuinka Miesten vuorojen pilotissa on huomioitu mieserityisyys. Sukupuolisensitiivisyys Yhteiskuntamme on sukupuolittunut ja sukupuolittava, halusimme sitä tai emme. Sukupuolisensitiivisyydellä ei pyritä häivyttämään sukupuolia, vaan tekemään ne näkyväksi ja tarkastelemaan Lue lisää…

Kohtaaminen

Miten varmistaa hyvä kohtaaminen? Kirjoittajat: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen Kohtaamista voidaan pitää itsestäänselvänä ja helppona, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa ja kuinka pitää huolen siitä, että se tapahtuu laadukkaasti? Tämä on ollut Miesten vuoro -mallin pääkysymyksiä, johon pilottien aikana on pysähdytty yhä uudestaan ja uudestaan. Kohtaamisesta on kirjoitettu paljon. Esimerkiksi Lue lisää…

Osallisuus

Miten mahdollistaa osallisuus? Kirjoittajat: Jukka Oksanen & Hemmo Rättyä Osallisuus toteutuu parhaiten silloin, kun toiminnan perustana on osallistujalähtöisyys ryhmän ensimmäisestä kokoontumisesta toiminnan loppuarviointiin asti. Täten Miesten vuoroa ei kannata järjestää “kiveen hakatun viiden kerran rungon” mukaan, vaan ensimmäisellä kerralla kannattaa varata aikaa yhteiseen tapahtumien suunnitteluun. Alla on kysymyksiä, joita ohjaajien Lue lisää…

Seksuaalisuus

Seksuaalisuus Kirjoittanut: Jukka Oksanen Seksuaalisuuden määrittely ei ole yksioikoista. Väestöliitto​1​ määrittelee sen olennaiseksi osaksi ihmisyyttä koko elämän ajan. Aihe on monelle hyvin sensitiivinen alue, joten sen käsittely vaatii Miesten vuoron ohjaajilta positiivista asennetta seksuaalisuuteen sekä ymmärrystä, että seksuaalisuus on monimutkainen ilmiö​2​. Seksuaalisuuteen liittyy valtavasti asioita, kuten seksuaalinen kehitys, biologinen sukupuoli, Lue lisää…

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.