Saavutettavuusseloste ja -palaute

Metropolia Ammattikorkeakoulun saavutettavuusseloste Miesten vuoro -verkkojulkaisulle Miesten vuoro -työmalli -verkkojulkaisua koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi sekä laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle.  Sivuston saavutettavuusstandardi on WCAG 2.1, AA-taso. Verkkosivujen tekemisessä on huomioitu saavutettavuusvaatimukset ja se on Lue lisää…

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.