Kolme miestä nauraa yhdessä.

Kirjoittajat: Jukka Oksanen & Hemmo Rättyä

Miesten vuoro on työmalli nuorten miesten kohtaamiseen ja keskustelun avaamiseen miehuuteen, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista. Voit järjestää yksittäisen Miesten vuoro -tapaamisen tai tarjota ryhmälle useamman kerran kokonaisuutta.

Tästä verkkojulkaisusta löydät ohjeita, miten voi toteuttaa Miesten vuoroja. Malli on suunniteltu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka kohtaavat miehiä työssään. Sitä voi toki hyödyntää myös vapaaehtoistyöntekijänä, harrastustoiminnassa tai vaikkapa kaveriporukan kesken.

Miesten vuoro pähkinänkuoressa

 1. Työkalupakki ohjaajalle, jolla voi rakentaa omaan työyhteisöönsä räätälöidyn nuorten miesten vertaisryhmän.
 2. Ideapankki, jolla avata keskustelu ihmissuhteisiin, miehuuteen ja seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista.
 3. Erityisesti se on tapa kohdata miehiä heitä koskevaan keskusteluun.

Haaste:
Missä mies voi aidosti keskustella omasta paikastaan yhteiskunnassa?

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten marginalisoituminen ja tätä myötä mahdollinen radikalisoituminen ovat globaaleja ilmiöitä, jotka koskettavat myös Suomea. Kansallinen syntymäkohortti 1987 -rekisteriaineiston mukaan syrjäytyneistä nuorista suurin osa on miehiä​1​. Työelämän ulkopuolella on pysäyttävästi lähes 79 000 25–54-vuotiasta miestä EVA:n analyysin mukaan​​​2​. Samaan aikaan on toki hyvä muistaa, että valtaosa nuorista miehistä voi hyvin.

Nuorilla miehillä on tarve keskustella ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvistä asioista, mutta hyvin vähän laadukkaita paikkoja sen tekemiseen​3​. 40 prosentille 23-vuotiaista suomalaisista on enemmän tai vähemmän epäselvää, keitä he ovat ja mihin suuntaan elämässä on etenemässä​4​. Tarvitaan aika ja paikka, jossa voi esittää kysymyksiä, saada vastauksia ja osallistua keskusteluun – paikka, jossa opetella tunnistamaan ja sanoittamaan tunteita sekä konkreettisesti harjoitella sosiaalisia taitoja. Tila, jossa puhua vertaistensa kanssa turvallisesti seksuaalisuudesta, seksistä, miehuudesta sekä oman paikkansa löytämisestä yhteiskunnassa miehenä.

Ratkaisu:
Miesten vuoro on tuo paikka!

Turvallinen, ohjattu ja vertaisuuteen perustuva ryhmä tuo tervetullutta vastapainoa internetin keskustelupalstoille ja antaa samalla mahdollisuuden luoda yhteyden vaikeasti tavoitettavaan kohderyhmään sekä kohdata heidät laadukkaasti.

Miesten vuoro antaa nuorille miehille puheenvuoron heitä koskevassa keskustelussa. Nuorista miehistä puhutaan mediassa usein ongelmakeskeisesti. Syrjäytyneet nuoret miehet saatetaan uutisissa tai keskusteluissa esittää jopa turvallisuusuhkana. Vaikka syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat ovat eittämättä vakavia ongelmia, joihin on syytä puuttua, on tämänkaltainen leimaava puhe myös omiaan lisäämään vieraantumisen ja ulkopuolisuuden tunnetta nuorissa.

Lisäksi osa miehistä voi nähdä julkisen keskustelun diskurssin painottuvan naisten kokemaan seksuaaliseen häirintään, jossa miessukupuoli on ongelman ydin ja aiheuttaja. Tämä #MeToon jälkeinen maailma voi olla ahdistava nuorelle miehelle. Moni saattaa kysyä itseltään, onko yhteiskunta minua varten, olenko vain ongelma ja mikä on minun paikkani yhteiskunnassa miehenä?

Miesten vuoro antaa nuorille miehille mahdollisuuden puhua, esittää kysymyksiä, saada vastauksia ja olla aktiivinen osallistuja keskustelussa, joka koskee heitä itseään.

Kolme kuvituskuvaa jotka kertovat kolmesta eri osiosta: Kuinka kohdata mies, teemat ja harjoitukset.

Miesten vuoro on helppo toteuttaa kolmen vaiheen avulla:

 1. Aluksi tutustu osioon “Kuinka kohdata mies?” ja pohdi tapaamisten perusteet.
 2. Seuraavaksi valitse teema, josta haluatte vertaisryhmässä puhua.
 3. Lopuksi valitse harjoitus, jolla käsittelette aihetta.

Miesten vuoro -työmalli on luotu Niko-97-hankkeessa, joka sai sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Lue lisää osiosta “Onko näyttöä?“.

 1. 1.
  Paananen R, Surakka A, Kainulainen S, Ristikari T, Gissler M. Nuorten aikuisten syrjäytymiseen liittyvät tekijät ja sosiaali- ja terveyspalveluiden ajoittuminen. SLA. Published online April 28, 2019. doi:10.23990/sa.73002
 2. 2.
  Pyykkönen J, Myskylä P, Haavisto I, Hiilamo H, Nord U. Kadonneet Työmiehet. Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA; 2017:12. Accessed April 29, 2020. https://www.eva.fi/wp-content/uploads/2017/02/no_54.pdf
 3. 3.
  Klemetti R, Raussi-Lehto E, eds. Edistä, Ehkäise, Vaikuta – Seksuaali- Ja Lisääntymisterveyden Toimintaohjelma 2014-2020. . THL; 2014. Accessed February 20, 2020. http://urn.fi/ URN:ISBN:978-952-302-174-7
 4. 4.
  Marttinen E, Dietrich J, Salmela-Aro K. Dark shadows of rumination: Finnish young adults’ identity profiles, personal goals and concerns. Journal of Adolescence. Published online February 2016:185-196. doi:10.1016/j.adolescence.2015.10.024

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.