Miehuus tänä päivänä

Kirjoittajat: Jukka Oksanen & Hemmo Rättyä

2020-luvulla miehuus on murroksessa ja miehuuden reunaehtoja määritellään uudelleen jatkuvasti. Yhtäältä miehen malli moninaistuu​1​ ja erilaisten roolien valikoima kasvaa – toisaalta vanhat, usein kulttuurisidonnaiset toimintatavat ja ennakkoasenteet pysyvät ja saattavat jopa vahvistua. Siksi on aiheellista kysyä, mitä tarkoittaa olla mies vuonna 2020.

Miehuutta määritellään monesta suunnasta, eivätkä kaikki tulkinnat ole kovinkaan imartelevia. Esimerkiksi nuorista miehistä käytävä julkinen keskustelu on usein ongelmakeskeistä, ja keskustelussa nuoret miehet ovat lähinnä kohteena aktiivisen osallistumisen sijaan. Yle onkin julkaissut 6.10.2020 uutisen, jossa nasevasti kysytään: miestä saa mollata – miksi sallimme miehiä pilkkaavan puheen?​2​

Oman miehuuden määrittely ja ilmentämisen tapa tulisi olla nuoren itsensä oikeus ja siitä käytävän keskustelun sellaista, johon nuori voi itse osallistua turvallisesti. Tämän teeman tarkoitus on luoda tuo tila.

Mieheksi kasvaminen

Mieheksi kasvamiseen liittyy erilaisia elämäntaidollisia haasteita kuin naiseksi tai muunsukupuoliseksi kasvamisessa​3​. Suomalaisessa kulttuurissa mieheksi kasvamiseen ei liity selkeitä aikuistumisriittejä, jossa tehtäisiin pojasta mies yhdessä yössä. Osallistujilta olisi hyvä kysellä, miten he kokevat mieheksi kasvamisen.

Mieheksi tulemiseen voivat liittyä perheen nuorelle asettamat odotukset tai vaihtoehtoisesti niiden puute. Yhdessä perheessä pojalta odotetaan mainetta ja menestystä niin urheilussa kuin työelämässä. Toisessa taas huonot kouluarvosanat ja käyttäytymishäiriöt sivuutetaan “pojat on poikia” -asenteella.

Aikuisen miehen huonoja työelämätaitoja tai käyttäytymishäiriöitä ei kuitenkaan oteta vastaan samalla keveydellä. Paineet menestymisestä ja nykyajan korostunut yksin pärjäämisen eetos ja myytit “self-made manista” ovat omiaan aiheuttamaan ahdistusta ja turhautumista nuorissa miehissä, jotka eivät tällä mittarilla pärjää. Mikä on tilanne sinun ryhmässäsi?

Mies 2020 -teemassa tavoitteena olisi rikkoa tätä negatiivista asetelmaa ja lähteä puhumaan osallistujien yksilöllisistä vahvuuksista miehinä. Keskusteluun kannattaa tietoisesti tuoda positiivisia aiheita, joita esim. Ylen kysely vuonna 2019 toi esille​4​.

Vertaisten ja turvallisten aikuisten kanssa käytävällä dialogilla luodaan mahdollisuus niin reflektioon, uusien ideoiden saamiseen, kysymysten esittämiseen kuin vastausten antamiseen. Tarkoituksena on auttaa nuorta löytämään omanlainen positiivinen miehuus.

Apukysymyksiä

Alle on koottu apukysymyksiä, joiden pohjalta voi käydä keskustelua ryhmässä. Kysymyksiä valitessasi pohdi, tukevatko ne tavoitettasi, ja ole herkkä sille, kiinnostaako kysymys kuulijoita.

Ideaalitilanteessa osallistujat puhuvat itse aiheesta ilman, että ohjaajien tarvitsee puuttua keskusteluun. Käytä apukysymyksiä osallistujien aktivointiin, jos he eivät lähde itsenäisesti puhumaan aiheesta!

 1. Mitä tarkoittaa mies?
  • Mikä määrittelee miehen: Biologia? Identiteetti? Ulkonäkö?
 2. Mikä on miehen rooli yhteiskunnan jäsenenä?
  • Minkälaisia odotuksia perheelläsi on ollut?
  • Minkälaiset odotukset yhteiskunnalla on miehelle?
 3. Miten olet kokenut mieheksi kasvamisen? (Muista transosallistujat!)
  • Itsenäistyminen ja miten se tapahtuu?
  • Minkälaisen miehen mallin on saanut lapsena? (Isä, veljet, sukulaiset, opettajat ja muut auktoriteettihahmot)
 4. Minkälainen on miehen malli viihteessä?
 5. Mikä on minun tapani olla mies?

Mies 2020 -teema on hyvä aloituskerta Miesten vuoro -toiminnalle. Se luo pohjan jatkon keskusteluille, ja siitä voi jatkaa loogisesti Mies 2050 -teeman käsittelyyn.

Menetelmäehdotuksia aiheiden käsittelyyn:

 1. 1.
  Kaikukangas S, Rekola R. Published online November 15, 2019. Accessed February 13, 2020. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/274607/Kaikukangas_Saara_Rekola_Rosanna.pdf?sequence=2&isAllowed=y
 2. 2.
  Sannikka M. Marja Sannikka: Miestä saa mollata. Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-11580881. Published October 6, 2020. Accessed October 9, 2020.
 3. 3.
  Purjo T. Sukupuolisensitiivinen Poikien Ja Tyttöjen Kasvatus Arvoihin Ja Väkivallattomuuteen. Non Fighting Generation ry; 2012.
 4. 4.
  Terävä H. Ylen kysely: Nuoret miehet ovat kaikkein tyytyväisimpiä elämäänsä – “Mitä vähemmän omaa päätä vaivaa, sitä helpommin itsellään menee.” YLE. Published March 6, 2019. Accessed February 2, 2020. https://yle.fi/uutiset/3-10666448

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.