Akvaariokeskustelu

Mikä? Akvaariokeskustelu on menetelmä, jonka avulla ryhmässä voidaan käydä lyhyitä keskusteluja ennalta määrätyistä aiheista. Aiheet voivat olla mitä vain, ja tämä menetelmä taipuu monenlaisten teemojen käsittelyyn. Miten? Akvaariokeskustelun voi toteuttaa monella eri tavalla. Tavasta riippumatta tärkeää on ohjaajan huolellinen pohjustus keskustelun aiheesta. Aiheiden tiukahko rajaus on myös kannattavaa – ohjaaja Lue lisää…

Aikataulu & rakenne

Aikataulun ja rakenteen suunnittelu Kirjoittajat: Jukka Oksanen & Hemmo Rättyä Ryhmätapaamisten aikataulu voidaan rakentaa monella tavalla. Alla olevassa esimerkissä yksi ryhmätapaaminen on kolmen tunnin pituinen. Se saattaa tuntua pitkältä ajalta, mutta pilottikokeilun perusteella sen on havaittu antavan aikaa virittäytymiselle, aktiiviselle keskustelulle sekä kunnolliselle prosessin lopetukselle. Ensimmäiselle ryhmätapaamiselle on hyvä luoda Lue lisää…

Kehuminen

Kehu päivässä pitää itsetunnon kunnossa Kirjoittajat: Jukka Oksanen & Hemmo Rättyä Voimaantuminen​1,2​ (empowerment) on käsite, jota kasvatus-, sosiaali- ja terveusaloilla käytetään kyllästymiseen saakka. Se jää helposti abstraktiksi käsitteeksi, vaikka se on ihmistyöskentelyn ydinosaamista. Myös Miesten vuoro -työmalli perustuu vahvasti voimaantumiselle. Jotta voisimme konkretisoida tämän ajattelutavan oleellisuutta, olemme konkretisoineet sen yksinkertaisesti Lue lisää…

Anonyymit kysymykset

Mikä? Anonyymit kysymykset on menetelmä, jossa osallistujat saavat esittää nimettömästi kysymyksiä jostain aiheesta. Kysymykset ja niiden vastaukset käydään yhteisesti läpi ryhmässä. Menetelmää voi käyttää usealla eri tavalla. Miten? Menetelmää voi käyttää usealla eri tavalla. Tässä tarjoamme sinulle kaksi erilaista toteutustapaa: Kysymykset etukäteen Päätetään yhdessä ryhmän kanssa seuraavan kerran teema. Osallistujat Lue lisää…

Ohjaaminen

Ohjaaja ryhmän jäsenenä Kirjoittajat: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen Miesten vuoro -työmalli on ammattilaisen ohjaama, vertaisuuteen perustuva keskusteluryhmä miehille. Ammattilaisen ohjaama tarkoittaa sitä, että ohjaaja on vastuussa tilaisuuksien suunnittelusta, järjestämisestä ja ohjaamisesta. Vertaisuus puolestaan tarkoittaa sitä, että ohjaaja ja ryhmäläiset ovat vertaisia suhteessa toisiinsa. Ohjauksen ei tule olla ylhäältä alaspäin Lue lisää…

Viisi myyttiä seksistä

Seksimyytit ja niiden purkaminen Kirjoittajat: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen Seksiin ja seksin harrastamiseen liittyy paljon erilaisia käsityksiä ja sitä myötä odotuksia. Seksuaalikasvatus on perinteisesti ollut hyvin biologiakeskeistä ja painottunut seksitautien ja ei-toivotun raskauden ehkäisyyn. Vähemmän on puhuttu itse seksin harrastamisesta psykososiaalisena ilmiönä, kuten siihen liittyvistä mielikuvista ja ennakko-oletuksista.​1​ Nuoren Lue lisää…

Mies 2020

Miehuus tänä päivänä Kirjoittajat: Jukka Oksanen & Hemmo Rättyä 2020-luvulla miehuus on murroksessa ja miehuuden reunaehtoja määritellään uudelleen jatkuvasti. Yhtäältä miehen malli moninaistuu​1​ ja erilaisten roolien valikoima kasvaa – toisaalta vanhat, usein kulttuurisidonnaiset toimintatavat ja ennakkoasenteet pysyvät ja saattavat jopa vahvistua. Siksi on aiheellista kysyä, mitä tarkoittaa olla mies vuonna Lue lisää…

Mies 2050

Miehuuden tulevaisuus? Kirjoittajat: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen Mies 2050 -teeman tarkoituksena on pohtia miehuuden tulevaisuutta ja antaa nuorille miehille puheenvuoro siitä, mitä he tulevaisuudelta toivoisivat. Teema seuraa kronologisesti Mies 2020 -kertaa, ja ne voi järjestää yhtäaikaa. Kun Mies 2020 -kerralla on keskusteltu menneisyydestä ja luotu kuvaa nykyhetkestä miehen näkökulmasta, Lue lisää…

Miten saada parisuhde?

Parisuhteen luominen ja sen haasteet Kirjoittajat: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen Miesten vuoron pilottien perusteella kumppanin löytäminen on usean nuoren miehen toiveissa. Haasteena voivat kuitenkin olla vähäiset kontaktit kiinnostuksen kohteisiin, heikot sosiaaliset taidot ja epärealistiset ennakkokäsitykset seurustelusta ja ihmissuhteista. Moni on kokenut Tinderin jatkuvat hylkäyskokemukset ja osumien puutteen hyvin lannistavana. Lue lisää…

Toimiva parisuhde

Parisuhteen merkitys ja mallit Kirjoittajat: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen “Mitä se parisuhde tarkoittaa? Millainen on toimiva parisuhde? Mitä jos käy vieraissa?” Nuoret kokeilevat ja etsivät itselleen sopivia suhteita, suhdemalleja, tapoja olla yhdessä ja harrastaa seksiä, kuten Sexpon asiantuntija Tommi Paalanen kertoo alla olevalla videolla. Nuoret monesti tarkoituksellisesti haluavat kokeilla Lue lisää…

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.