Mies pitää kättään toisen miehen olkapäällä.

Turvallisemman tilan periaatteet

Kirjoittajat: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen

Mikään tila ei ole täysin turvallinen, ja kun keskustelua käydään vaikeista ja monimutkaisista aiheista, on vaikea taata sitä, että kukaan ei loukkaannu. Tilan ja ilmapiirin tulisi kuitenkin olla niin turvallinen kuin mahdollista.

Ryhmän on hyvä luoda yhdessä yhteiset säännöt, joissa määritellään ne reunaehdot, joiden puitteissa keskusteluja käydään ja toimintaa järjestetään. Alla olevat turvallisemman tilan periaatteet​1​ ovat yksi esimerkki, jota voidaan käyttää yhteisten sääntöjen pohjana.

  1. Ole kunnioittava – älä kyseenalaista toisten kokemusta ja kunnioita toisten fyysisiä, psyykkisiä ja emotionaalisia rajoja.
  2. Älä oleta – ole avoin ja kuuntele.
  3. Anna tilaa – huolehdi, että kaikki tulevat keskusteluissa kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.
  4. Pidä huoli, että sinulla ja muilla on kivaa – jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, pyydä sitä ohjaajalta.

Omia ennakkoluuloja ja olettamuksia on aika ajoin hyvä ravistella ja opetella tiedostamaan. Avoimuus ja kuunteleminen antavat meille tilaisuuden oppia toisistamme ja toisenlaisuudesta. Sinun kokemuksesi ovat sinun. Älä yleistä niiden pohjalta tai määrittele muiden kokemuksia heidän puolestaan. Jokaisella on oikeus olla sellainen kuin on, eikä kaikkien kanssa tarvitse olla kaveri, mutta toisia pitää kunnioittaa.

Nämä periaatteet ovat yksinkertaistetut, ja niitä voi käyttää pohjana, kun ryhmä luo itselleen omat säännöt. Periaatteiden tarkoitus ei ole olla ehdottomia sääntöjä, joiden rikkomisesta rangaistaan. Mokata saa ja pitää, se antaa mahdollisuuden keskustelulle ja uusille tavoille katsoa asioita.

  1. 1.
    Turvallisemmat tilat. Utopia. Published March 20, 2013. Accessed November 11, 2019. https://utopiahelsinki.wordpress.com/2013/03/14/turvallisemmat-tilat-2/
Kategoriat: rakenne

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.