Mieserityisyys

Mieserityisyys Kirjoittaja: Jukka Oksanen Eroaako miehenä oleminen naisena tai muunsukupuolisena olemisesta? Sukupuolierityisyys, tässä tapauksessa mieserityisyys, lähtee liikkelle tästä ajatuksesta​1​. Alla on kuvattu, kuinka Miesten vuorojen pilotissa on huomioitu mieserityisyys. Sukupuolisensitiivisyys Yhteiskuntamme on sukupuolittunut ja sukupuolittava, halusimme sitä tai emme. Sukupuolisensitiivisyydellä ei pyritä häivyttämään sukupuolia, vaan tekemään ne näkyväksi ja tarkastelemaan Lue lisää…

Harjoitukset

Kirjoittajat: Jukka Oksanen, Hemmo Rättyä, Marianne Roivas, Riikka Wallin Kun tapaamisen puitteet on luotu ja sen teemat on valittu, valitaan vielä, miten aihetta käsitellään. Oleellista on osallistujalähtöisyys!  Olemme koonneet sinulle tueksi muutamia hyviksi havaittuja tapoja käsitellä teemoja. Muitakin tapoja on totta kai, mutta voit ottaa meidän kokemuksistamme hyödyt irti. Piloteissa Lue lisää…

Ohjaajat (2 kpl)

Kahden ohjaajan malli Kirjoittaja: Jukka Oksanen Mitä vaatimuksia Miesten vuoro -malli asettaa ohjaajille? Lähtökohtaisesti työmalli on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka toimivat miesten kanssa. Malli on kuitenkin pyritty luomaan niin helpoksi, että kuka tahansa asiasta kiinnostunut voisi pitää Miesten vuoroja. Oli taustasi mikä tahansa, herkkien asioiden käsittely vaatii Lue lisää…

Osallistujat

Kirjoittajat: Jukka Oksanen & Hemmo Rättyä Miesten vuoro on nimensä mukaisesti tarkoitettu miehille. Työmallissa miehuuden määritelmä annetaan osallistujalle itselleen. Jos osallistuja kokee olevansa mies, hän on tervetullut ryhmään. Osassa piloteista tämä aiheutti keskustelua osallistujien keskuudessa. Osa cismiehistä (Seta) koki, että eivät voi puhua täysin avoimesti, kun läsnä oli transihmisiä, sekä Lue lisää…

Seksuaalioikeudet

Seksuaalioikeudet Kirjoittajat: Jukka Oksanen & Maija-Riitta Jouhki Seksuaalioikeudet koskevat kaikkia. Jokaisen velvollisuus on kunnioittaa toisen seksuaalioikeuksia. Väestöliitto Kairossa vuonna 1994 yhteensä 180 valtiota hyväksyi tavoitteen, jonka mukaan kaikkien ihmisten ulottuvilla tulisi olla seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvää tietoa ja palveluja kattavasti vuoteen 2015 mennessä​1​. Seksuaalioikeudet ovat perusoikeuksia, joilla laajennetaan ihmisoikeudet koskemaan Lue lisää…

Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti

Sukupuoli- ja seksuaali-identiteettejä koskevat normit ja niiden kyseenalaistaminen Kirjoittaja: Jukka Oksanen Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti koskettavat meitä kaikkia. Ne eivät siis kosketa vain vähemmistöjä, poikkeustapauksia tai erityiskysymyksiä, vaan ovat osa meidän kaikkien jokapäiväistä elämää.​1​ Miesten vuoro on nimensä mukaisesti tarkoitettu niille, jotka kokevat itsensä miehiksi. Tämä ei tarkoita, että tämä olisi Lue lisää…

Pilotti: Oulun Poikien Talo

Seksuaalisuus puheeksi Oulun Poikien Talolla Kirjoittajat: Joonas Koskela & Jukka Oksanen Syksyllä 2019 Oulun Poikien Talo aloitti yhteistyössä Oulun kaupungin Nuorisopalveluiden kanssa Miesten vuoro -toiminnan, jonka tarkoituksena on mahdollistaa 18–29-vuotiaille oululaisille miehille avoin keskustelufoorumi. Ohjaajina toimivat Joonas Koskela ja Kimmo Laine. Syksyllä käsiteltiin kahtatoista eri aihetta. Näistä neljä teemakertaa käsitteli Lue lisää…

Fasilitointi

Fasilitointi osallistavana ohjaamisena Kirjoittaja: Jukka Oksanen Eräs usein kysytty kysymys Miesten vuorosta on ollut, että miten minun asiantuntemukseni ohjaajana riittää puhumaan miesten seksuaalisuudesta. Miesten vuoro -mallin yksi hienous on siinä, että ohjaajan tarkoitus ei ole niinkään kertoa seksuaalisuudesta vaan saada osallistujat jakamaan turvallisessa tilassa omia ajatuksiaan. Tällöin koko toiminnan rakenne Lue lisää…

Turvallisempi tila

Turvallisemman tilan periaatteet Kirjoittajat: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen Mikään tila ei ole täysin turvallinen, ja kun keskustelua käydään vaikeista ja monimutkaisista aiheista, on vaikea taata sitä, että kukaan ei loukkaannu. Tilan ja ilmapiirin tulisi kuitenkin olla niin turvallinen kuin mahdollista. Ryhmän on hyvä luoda yhdessä yhteiset säännöt, joissa määritellään Lue lisää…

Seksuaalisuuden puheeksiotto

Lupa puhua seksuaalisuudesta Kirjoittajat: Jukka Oksanen & Maija-Riitta Jouhki “Kuinka paljon psykologin vastaanotolla puhutaan seksuaalisuudesta?”“Niin paljon kuin psykologi tuo asiaa turvallisesti esille.” Keskustelu seksuaalisuusluennolla Miesten vuoron pilottien perusteella miehillä on tarve puhua seksuaalisuudesta mutta ei välttämättä turvallista paikkaa sille. Osallistujat voivat olla hyvin yksin ja hämmentyneitä aiheen kanssa ja tuntea Lue lisää…

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.