Mieserityisyys

Mieserityisyys Kirjoittaja: Jukka Oksanen Eroaako miehenä oleminen naisena tai muunsukupuolisena olemisesta? Sukupuolierityisyys, tässä tapauksessa mieserityisyys, lähtee liikkelle tästä ajatuksesta​1​. Alla on kuvattu, kuinka Miesten vuorojen pilotissa on huomioitu mieserityisyys. Sukupuolisensitiivisyys Yhteiskuntamme on sukupuolittunut ja sukupuolittava, halusimme sitä tai emme. Sukupuolisensitiivisyydellä ei pyritä häivyttämään sukupuolia, vaan tekemään ne näkyväksi ja tarkastelemaan Lue lisää…

Harjoitukset

Kirjoittajat: Jukka Oksanen, Hemmo Rättyä, Marianne Roivas, Riikka Wallin Kun tapaamisen puitteet on luotu ja sen teemat on valittu, valitaan vielä, miten aihetta käsitellään. Oleellista on osallistujalähtöisyys!  Olemme koonneet sinulle tueksi muutamia hyviksi havaittuja tapoja käsitellä teemoja. Muitakin tapoja on totta kai, mutta voit ottaa meidän kokemuksistamme hyödyt irti. Piloteissa Lue lisää…

Viisi myyttiä seksistä

Seksimyytit ja niiden purkaminen Kirjoittajat: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen Seksiin ja seksin harrastamiseen liittyy paljon erilaisia käsityksiä ja sitä myötä odotuksia. Seksuaalikasvatus on perinteisesti ollut hyvin biologiakeskeistä ja painottunut seksitautien ja ei-toivotun raskauden ehkäisyyn. Vähemmän on puhuttu itse seksin harrastamisesta psykososiaalisena ilmiönä, kuten siihen liittyvistä mielikuvista ja ennakko-oletuksista.​1​ Nuoren Lue lisää…

Mikä on Miesten vuoro?

Kirjoittajat: Jukka Oksanen & Hemmo Rättyä Miesten vuoro on työmalli nuorten miesten kohtaamiseen ja keskustelun avaamiseen miehuuteen, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista. Voit järjestää yksittäisen Miesten vuoro -tapaamisen tai tarjota ryhmälle useamman kerran kokonaisuutta. Tästä verkkojulkaisusta löydät ohjeita, miten voi toteuttaa Miesten vuoroja. Malli on suunniteltu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan Lue lisää…

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.