Kahden henkilön jalat pilkottavat peiton alta.

Seksuaalisuus

Kirjoittanut: Jukka Oksanen

Seksuaalisuuden määrittely ei ole yksioikoista. Väestöliitto​1​ määrittelee sen olennaiseksi osaksi ihmisyyttä koko elämän ajan. Aihe on monelle hyvin sensitiivinen alue, joten sen käsittely vaatii Miesten vuoron ohjaajilta positiivista asennetta seksuaalisuuteen sekä ymmärrystä, että seksuaalisuus on monimutkainen ilmiö​2​.

Seksuaalisuuteen liittyy valtavasti asioita, kuten seksuaalinen kehitys, biologinen sukupuoli, sosiaalinen sukupuoli-identiteetti ja roolit, seksuaalinen suuntautuminen, eroottisuus, läheisyys, nautinnollisuus sekä lisääntyminen. Se onkin niin psyykkistä, fyysistä kuin sosiaalista ihmisenä olemista.

Lisäksi kulttuurin merkitystä ei voi vähätellä, kun puhumme seksuaalisuudesta. Seksuaalisuus on helposti tabuaihe, mutta se on myös ihmisten perusoikeus. Otetaan se siis puheeksi!

Yhdyntä < seksi < seksuaalisuus?

Miesten vuorojen piloteissa olemme huomanneet, että osalle seksuaalisuus voi tarkoitaa pelkkää yhdyntää, osalle seksiä laajemmin ja osalle hyvin laaja-alaista psykofyysis-sosiaalista vuorovaikutusta. Katriina Bildjuschkin onkin tuonut tätä ajatusta hienosti esille Parisuhdekeskuksen blogissa​3​, johon kannattaa tutustua.

Miesten vuoro -työmallissa oleellista ei ole “käsitteen tarkka tieteellinen määrittely”, vaan toistemme ymmärtäminen. Jos vaikka ohjaajilla on Greenbergin​4​ määrittelyn mukainen laaja-alainen käsitys seksuaalisuudesta ja ohjattavalla kapeampi yhdyntäkeskeinen näkemys, niin tällöin kannattaa ohjattavien kanssa sopia, mitä milläkin käsitteellä tarkoitetaan. Oleellista on, että asiaa käsiteltäessä kysyt, mitä tarkoitamme sanalla seksuaalisuus! Täten vältämme turhat väärinkäsitykset ja puhumme aidosti samasta asiasta.

Sanastoa

Seksuaalisuuteen liittyy myös paljon melko teknistäkin käsitteistöä: butch, cisnormi, incel, intersektionaalisuus… Välillä asiaan vihkiytymättömälle sanasto saattaa tuntua jopa valtavalta muurilta keskusteluun.

Miesten vuoro -työmallissa ideana ei ole juuttua sanastoon, mutta monet käsitteistöistä ovat tulleet puhekieleen saakka, joten tässä on muutamia sanastoja ohjaajille avuksi. Muista, että jos et tunnista miestesi käyttämää sanastoa, niin myös ohjaaja saa kysellä, mitä ne tarkoittavat! Ihmetellään yhdessä!

Sanastoista ja seksuaalisuudesta puhuttaessa on hyvä muistaa sääntö: “Älä oleta!” Esimerkiksi kaikki eivät ole heteroseksuaaleja, joten “mies-/vaimo”-sanan sijaan “kumppani” on hyvä valinta. Myös sukupuolineutraali kieli vähentää olettamista ja vähentää paineita miehenä olemisesta (esim. Ylen artikkeli ammattinimikkeistä).

Vinkkejä!

Aihetta käsitellessä tulee muistaa Väestöliiton Seksuaalioikeudet-kirjan (PDF)​8​ hyvä vinkki:

Seksuaalisuudesta puhuminen ei ole aina luontevaa, sillä aiheet ovat hyvin henkilökohtaisia ja joskus myös kiistanalaisia. Monet suhtautuvat seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviin kysymyksiin tunteellisesti ja perustelevat kantojaan pinttyneillä uskomuksilla.

Seksuaalisuus voi olla yhteiskunnassa myös tabu. Tästä syystä seksuaalioikeuksia on hyvä lähestyä ”helpommilla” lämmittelevillä aiheilla ja luottamusta rakentavalla toiminnalla. Luottamusta voi rakentaa muun muassa tunnustamalla vallitseva valtasuhde itsensä ja keskustelukumppanin välillä. Omalla käytöksellään, kehonkielellä, pukeutumisella ja puhetyylillä voi yrittää viestittää, että keskustelukumppani on keskiössä ja että hänellä on tilanteessa valtaa.

Ilmonen & Korhonen (2015, 20)​8​

Kyseisessä kirjassa annetaan vinkkejä turvalliseen keskusteluun, jotka ovat myös Miesten vuoro -työmallin ytimessä:

 • Normalisoi: tästä aiheesta puhuttaessa on normaalia, että tunteet nousevat pintaan – kerro tämä jo johdannossa.
 • Lupa poistua: jos keskustelu tuntuu epämiellyttävältä, keskustelusta saa poistua ja palata halutessaan.
 • Positiivisuus: tehtävänäsi on ylläpitää hyvää ilmapiiriä, joten muista kiittää ja kehua aina mahdollisuuksien salliessa (“Kiitos, kun otit rohkeasti esille erilaisen mielipiteen”).
 • Vahvuuskieli: älä puhu raiskauksen uhreista, vaan selviytyjistä tai kokijoista – korosta hyvää!
 • Tukipalvelut: selvitä jo etukäteen, mitä tukipalveluja on olemassa – voi olla, että joudut ohjaamaan ohjattavia palveluiden äärelle.
 • Purku: muista hankkia myös itsellesi tukihenkilö, jotta jaksat käsitellä intensiivisiä asioita – tätä varten Miesten vuoroa suositellaan toteutettavan parina!

Ohjaajan seksuaalisuus?

Vaikka Miesten vuoro -työmallin idea on mahdollistaa seksuaalisuudesta turvallinen puhuminen ilman seksuaalineuvojakoulutusta (Seksologinen seura), asian luonteva ja turvallinen käsittely vaatii ohjaajalta oman seksuaalisuuden pohdintaa​9,10​. Jos itselle on vaikea puhua vaikkapa homoseksuaalisuudesta, itsetyydytyksestä tai pettämisestä, on vaikea antaa tätä lupaa ryhmäläisille. Jos itse pitää jotakin asiaa luvattomana, tuota lupaa voi olla vaikea antaa muille. Toki esim. seksuaalista kaltoinkohtelua ei tule hyväksyä! Mitkä ovat itsellesi haastavia aiheita?

Miesten Vuoro -työmallissa parityöskentelyn eräs idea on tukea ohjaajia tässä asiassa. Ennen ryhmän aloittamista ohjaajat voivat yhdessä käydä läpi seksuaalisuuttaan ja keskustelua siitä seuraavien kysymysten avulla:

 • Kerro, mitä ajatuksia sinulla on.
  • (Katso yllä olevia sanastoja.)
 • Ovatko yllä mainitut asiat hyväksyttäviä?
 • Saatko kieltäytyä ohjaajana yllä mainittujen asioiden puhumisesta, esim. omasta seksuaalisesti suuntautumisesta kysyttäessä? Jos kyllä, niin mikä olisi ilmapiiriä tukeva tapa?

Lisää aiheesta löytyy artikkelistamme Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti.

 1. 1.
  Seksuaalisuus. Väestöliitto. Published 2020. Accessed September 21, 2020. Seksuaalisuus
 2. 2.
  Defining Sexual Health. Report of a Technical Consultation on Sexual Health 28–31 January 2002, Geneva. World Health Organization (WHO); 2006:35. Accessed September 21, 2020. https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sexual_health.pdf
 3. 3.
  Bildjuschkin K. Seksuaalisuus on paljon muutakin kuin seksiä,- ja seksi muutakin kuin yhdyntä. Parisuhdekeskus Kataja. Accessed September 21, 2020. https://parisuhdekeskus.fi/blog/seksuaalisuus-on-paljon-muutakin-kuin-seksia-ja-seksi-muutakin-kuin-yhdynta/
 4. 4.
  Greenberg Jerrold S., Bruess CE, Oswalt SB. Exploring the Dimensions of Human Sexuality. Jones & Bartlett Publishers.; 2016. https://www.amazon.com/Exploring-Dimensions-Sexuality-Navigate-Advantage/dp/1284081540/ref=dp_ob_title_bk
 5. 5.
  Tasa-arvosanasto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Published September 3, 2020. Accessed October 10, 2020. https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/tasa-arvosanasto
 6. 6.
  Seta ry. Sateenkaarisanasto. Seta ry. Published January 29, 2020. Accessed March 30, 2020. https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/
 7. 7.
  Sippel K. Maskuliinisuuden vaatimusten painostamat. Incel varaventtiilinä, ideologiana ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Sosiologia. Published January 2019. Accessed March 30, 2020. http://www.sosiologi.fi/?p=1365
 8. 8.
  Ilmonen Kamomilla, Korhonen E. Seksuaalioikeudet. Väestöliitto; 2015. Accessed September 21, 2020. https://www.vaestoliitto.fi/@Bin/5048510/va%CC%88esto%CC%88liitto_seksuaalioikeudet_web.pdf
 9. 9.
  Bildjuschkin K, Ruuhilahti S. Puhutaan Seksuaalisuudesta. Ammatillisia Kohtaamisia Hoitotyössä. Kirjapaja; 2010.
 10. 10.
  Ryttyläinen K, Virolainen L. Lupa Puhua. Asiakkaan Ja Potilaan Seksuaaliohjaus Hoitotyössä.  . Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. Jyväskylän sairaanhoitopiiri. Sosiaali- ja terveysministeriö.; 2009.

Kategoriat: ajattelutapa

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.