Kaksi henkilöä pitävät toisiaan käsistä kiinni.

Parisuhteen luominen ja sen haasteet

Kirjoittajat: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen

Miesten vuoron pilottien perusteella kumppanin löytäminen on usean nuoren miehen toiveissa. Haasteena voivat kuitenkin olla vähäiset kontaktit kiinnostuksen kohteisiin, heikot sosiaaliset taidot ja epärealistiset ennakkokäsitykset seurustelusta ja ihmissuhteista. Moni on kokenut Tinderin jatkuvat hylkäyskokemukset ja osumien puutteen hyvin lannistavana.

Lähtökohtana keskustelulle parisuhteen luomisesta voi olla yleinen katsaus siihen, miten osallistujat kokevat parisuhteen muodostumisen tai seuranhaun tapahtuvan. Aiheet, kuten Tinder tai seuranhakumarkkinat, nousevat varmasti keskusteluun. Piloteissa osallistujat ovat tuoneet esille, kuinka Tinder on muuttanut deittailukulttuuria pelimäiseksi. Profiilit pitää osata luoda kiinnostaviksi ja kuvien pitää olla laadukkaita. Jos profiili ei erotu muiden joukosta, sen pisteet laskevat, eikä sitä enää näytetä niin aktiivisesti muille käyttäjille.

Toinen lähtökohta keskustelulle voi olla esimerkiksi: Mitä naiset haluavat?

Nuorilla miehillä saattaa olla voimakkaita ennakkokäsityksiä siitä, mitä naiset toivovat mieheltä. Mielikuva naisesta, jolle kelpaa vain urheilullinen rikas menestyjä, on yleinen. Suurta painetta koetaan siitä, että pitäisi miehenä olla nokkela, huumorintajuinen ja mielellään vielä kokenut rakastaja.

Ohjaajan on hyvä kyseenalaistaa sitä, mistä nämä käsitykset tulevat. Ylen Docventures sarjassa on käsitelty pickup-artist-ilmiötä, jossa “naisten pokaamisesta on tehty sadan miljoonan dollarin bisnes, jolla on synkkä puoli”​1​.

Toisaalta myös kääntää tilanne toisinpäin ja esittää kysymyksiä siitä, millainen naisen tulee olla osallistujien mielestä. Tämä kääntö toivottavasti saa osallistujat pohtimaan, että ihmiset hakevat pohjimmiltaan hyvin samantyyppisiä asioita seurustelusuhteilta.

Kolmas piloteissa noussut kysymys on ollut: Miten puhua kiinnostuksen kohteelle?

Moni nuori mies kokee haastavaksi keskustelun aloittamisen kiinnostuksen kohteen kanssa. Flirttailu tuntuu vaikealta ja pelottavalta ja siihen liittyvät säännöt epäselviltä, etenkin #MeToon jälkeisessä maailmassa. Juuri tässä ohjaajilla on suuri mahdollisuus puhua siitä, millaista on asiallinen ja toimiva parisuhteiden hakutapa. Yksi tarkastelukulma asiaan voi olla esimerkiksi se, mitä odotuksia osallistujat laittavat kontaktin luomiselle. Onko tarkoituksena saada henkilö “iskettyä” vai luoda ylipäätään keskusteluyhteys?

Moni nuori mies saattaa kokea kontaktin ottamisen hankalaksi, koska sillä on selkeä päämäärä, johon pitää päästä. Kun tavoitteeseen ei päästäkään, kokee mies epäonnistuneensa tehtävässään ja tulleensa torjutuksi. Naisten iskemistä pidetään taitona tai kykynä, joka pitää oppia ollakseen onnistunut sukupuolen edustaja. Jos nainen ei ole heti kiinnostunut, on vika joko miehen taidoissa ja kyvyttömyydessä sanoa ja tehdä juuri oikeat asiat oikealla hetkellä, tai naisissa, joille kelpaavat vain elämässä kaikin tavoin menestyneet alfamiehet.

Miesten fyysistä ulkonäköä ja sosioekonomista statusta saatetaan miesten kesken pitää tärkeimpinä ominaisuuksina seuranhaun onnistumisen näkökulmasta. Vaikka molemmilla on varmasti vaikutusta seuranhaun menestykseen, voi asiaa lähestyä myös sosiaalisten taitojen näkökulmasta ja etenkin siitä, mitä niillä tarkoitetaan seuranhaun kontekstissa. 

Tarkoittaako huumorintaju vitsien kerrontaa ja nokkelia heittoja? Onko huomioon ottaminen kukkien ostamista tai illallisen kustantamista? Onko kuuntelu oman tilaisuuden odottamista? Onko läsnäolo vain paikalla olemista?

Torjutuksi tuleminen

Torjutuksi tulemisen kokemukset ovat yleisiä monella nuorella miehellä. Ne heijastuvat suoraan itsetuntoon ja minäkuvaan sekä aiheuttavat turhautumista ja jopa vihaisuutta. Torjutuksi tulemisen aiheuttamia tunteita ja niiden käsittelyä on hyvä pohtia ryhmässä. Vertaistuki ja erilaisista selviytymiskeinoista puhuminen negatiivisten tunteiden käsittelyssä auttaa.

On myös suotavaa keskustella siitä, mitä torjunnalla tarkoitetaan. Onko se torjuntaa, jos ei ensikohtaamisen jälkeen halua lähteä treffeille? Onko se torjuntaa, jos ei ensitreffien jälkeen halua harrastaa seksiä?

Onko pakko tavoitella parisuhdetta?

Parisuhteen ei tulisi olla itseisarvo tai väline, jolla ratkaistaan muita elämän ongelmia. Jokaisen on hyvä pohtia, miksi haluaa parisuhteen, mitä suhteelta haluaa ja myös sitä, mitä itse pystyy suhteeseen tuomaan.

Parisuhdeteemoja voi käsitellä esimerkiksi seuraavien tapojen avulla:

  1. 1.
    Vanha-Majamaa A. Naisten pokaaminen on sadan miljoonan dollarin bisnes, jolla on synkkä puoli. Yle Docventures. Published September 21, 2020. Accessed November 11, 2020. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/09/21/naisten-pokaaminen-on-sadan-miljoonan-dollarin-bisnes-jolla-on-synkka-puoli

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.