Teini-ikäinen poika hymyilee kaverilleen.

Kirjoittaja: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen

Miesten vuoroa voi toteuttaa niin avoimena kuin suljettuna ryhmänä. Toteutustapa riippuu luonnollisesti järjestävän tahon olemassaolevista rakenteista.

Avoimen ryhmän haasteena on se, että ohjaaja ei voi varmuudella tietää, keitä on tulossa paikalle ja miten uudet osallistujat vaikuttavat ryhmän dynamiikkaan. Toisaalta se mahdollistaa osallistumisen silloin, kun nuorelle itselleen sopii, ja ryhmä voi olla houkuttelevampi, jos se ei vaadi sitoutumista tai ilmoittautumista.

Suljettu ryhmä on haastava toteuttaa, jos järjestävän tahon kohtaamaat nuoret eivät mielellään sitoudu tai ilmoittaudu toimintoihin. Toisaalta suljettu ryhmä mahdollistaa tiiviimmän ryhmäprosessin ja voi olla merkitsevä siinä, kokevatko osallistujat ryhmän luottamukselliseksi.

Kaupunkiolohuone Kohtauksessa, Metropolian opiskelijoiden etäryhmä sekä Oulun Poikien Talolla järjestetyt Miesten vuoro -pilotit ovat toimineet avoimella periaatteella. Keravan vankilassa ja Maisonkodilla järjestetyt pilotit olivat puolestaan suljettuja. Toteutustapa valittiin pilottikohteen toivomusten mukaan ja molemmat tavat koettiin hyviksi kyseisiin toimintaympäristöihin.

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.