Huone, jossa on 6 tyhjää tuolia ringissä.

Tuttu paikka

Kirjoittajat: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen

Miesten vuoro -toimintaa voidaan järjestää, missä vain nuoria miehiä on. Pilottiemme perusteella tilan tulisi olla sellainen, että se on nuorille jo ennestään tuttu – ympäristö, jossa nuoret viettävät aikaansa muutenkin. Nuoret sitoutuvat paremmin toimintaan ja osallisuus on vahvempaa silloin, kun tila on jo valmiiksi nuorten näköinen ja heidän omansa. Tuttu ja turvallinen tila mahdollistaa aktiivisen osallistumisen keskusteluihin vaikeistakin aiheista. 

Vaikka tila olisi suurimmalle osalle tai kaikille tuttu ennestään, on tilanne uusi. Siksi ryhmätoiminnan aluksi ei ole pahitteeksi käydä läpi muutamia perusasioita ja toistaa näitä vaikka joka kerta.

Esimerkiksi:

  • Missä vessa sijaitsee?
  • Mistä saa juotavaa?
  • Missä on uloskäynti?
  • Missä on sopivaa istua?
  • Missä tilassa itse ryhmätoiminta tai -keskustelu tapahtuu?
  • Onko sellaista tilaa, jossa voi olla yksin tarvittaessa?

Tieto perusasioista luo turvallisuuden tunnetta. Ei ole liioittelua toistaa näitä asioita jokaisella kerralla, vaikka osallistujat olisivat samoja ja paikka tuttu.

Kategoriat: kaytanto

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.