Poika näppäilee kännykkäänsä.

Yhteydenpito osallistujiin tapaamisten välillä

Kirjoittajat: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen

Yhteydenpito osallistujien ehdoilla

Yhteydenpidon osallistujien kanssa tulee tapahtua heidän ehdoillaan. Ryhmänohjaajan tehtävänä on selvittää, mitä kanavia käyttäen viestit tavoittavat nuoret. Pakollisten Facebook-sivujen tai WhatsApp-ryhmien perustaminen on turhaa, jos osallistujat eivät käytä kyseisiä medioita.

Ohjaajan vastuulla on ottaa selvää, mitä medioita osallistujat käyttävät ja mitä kautta he haluavat tiedon saada ja, jos tarpeellista, opetella käyttämään itselleen aiemmin tuntemattomia viestinnän välineitä. Yllätyksenä voi tulla, että osallistujat haluavat Discord-kanavan sijaan yhteydenpitoa perinteisillä tekstiviesteillä.

Henkilökohtaisuus

Jonkinlainen viestintäkanava ohjaajan ja osallistujien välillä pitää olla. Yhteydenpito ohjaajan ja osallistujan välillä myös tapaamisten ulkopuolella voi olla monelle nuorelle erittäin merkityksellistä. Esimerkiksi tekstiviestillä lähetetty muistutus ryhmätapaamista edeltävänä aamuna voi olla ratkaiseva tekijä siinä, saapuuko nuori paikalle.

Henkilökohtainen viesti rankan ryhmätapaamisen jälkeisenä päivänä voi tehdä huonosta päivästä hyvän ja ratkaista sen, sitoutuuko nuori jatkossa toimintaan. Aktiivinen yhteydenpito viestii siitä, että nuoresta välitetään, hänet muistetaan ja hänen osallistumistaan toivotaan. 

Kahdenlaista tiedotusta

Tiedotuksessa on hyvä miettiä, minkälainen linja ja tyyli on, kun viestitään osallistujille, ja minkälainen silloin, kun viestitään verkostoille ja yhteistyökumppaneille. Näiden tyylien ei kannata olla samoja.

Verkostoille ja ammattilaisille voi viestiä ryhmätoiminnasta, jonne saa ohjata syrjäytymisvaarassa olevia nuoria miehiä, mutta mahdollisille osallistujille viestinnän kannattaa olla vähemmän leimaavaa ja enemmän houkuttelevaa. Alla on esimerkkikuva Vallilan ja Malmin pilottiryhmistä.

Esimerkkejä Miesten vuoro -mainoksista.
Kuvia muokattavista juliste- ja somepohjista.
Esimerkkejä viestintäpohjista joita voit käyttää toiminnasta viestimiseen.

Olemme myös tehneet valmiita viestintäpohjia joita voit käyttää toiminnasta viestimiseen. Pohjat ovat Power Point -kalvoja joihin voit muokata tekstejä vapaasti.

Lataa pohjat tästä:

Selkeys

Kun toiminnasta tiedotetaan osallistujille eli kohderyhmälle, tulee viestinnän olla selkeää.

  • Mitä? (Ryhmäkerran aihe)
  • Milloin? (Kellonaika, vaikka se olisi aina sama)
  • Missä? (Paikan nimi ja osoite ja tarkentavat tiedot, jos tarpeellista)
  • “Toivottavasti nähdään illalla…”

Kategoriat: kaytanto

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.