Seksuaalisuus puheeksi Oulun Poikien Talolla

Kirjoittajat: Joonas Koskela & Jukka Oksanen

Syksyllä 2019 Oulun Poikien Talo aloitti yhteistyössä Oulun kaupungin Nuorisopalveluiden kanssa Miesten vuoro -toiminnan, jonka tarkoituksena on mahdollistaa 18–29-vuotiaille oululaisille miehille avoin keskustelufoorumi. Ohjaajina toimivat Joonas Koskela ja Kimmo Laine.

Syksyllä käsiteltiin kahtatoista eri aihetta. Näistä neljä teemakertaa käsitteli seksuaalisuutta. Tämä teksti, jossa kuvaillaan neljää seksuaalisuutta käsittelevää teemakertaa, pohjautuu Joonas Koskelan (2020) seksuaalineuvojaopintojen lopputyöhön Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen Miesten vuorolla

Kirjallisuutta seksuaalisuudesta virikemateriaaliksi osallistujille.

Ensimmäiselle seksuaalisuuden teemakerralle paikalle saapui kuusi miestä. Ensimmäisen teemakerran tarkoituksena oli selvittää niin sanottu lähtötaso.

Aloitimme kerran kysymällä miehiltä, millaisia ajatuksia tai mielikuvia heille nousee sanasta seksuaalisuus. Keskustelu polveili todella monessa eri osa-alueessa, ja välillä sitä täytyi jopa hieman rajata. Ilmapiiri oli ensimmäisellä kerralla avoin, ja miehet uskalsivat puhua aiheesta hyvinkin laajasti. He myös jakoivat rohkeasti oman elämänsä kokemuksia ja tunteita.

Fiilisjana.

Toinen seksuaalisuuden teemakerta pidettiin heti ensimmäisen kerran perään, ja paikalle saapui tällä kertaa kolme miestä. Jatkoimme keskustelua siitä, mihin edellisellä viikolla jäätiin. Keskustelimme muun muassa seksuaalisuuden monimuotoisuudesta sekä tarkastelimme seksuaalisuuden käsitettä hieman tarkemmin, pilkkoen sitä hieman pienempiin osiin.

Tämän kerran palautekyselyn perusteella nousi esiin muun muassa se, että aihe oli ollut mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä sekä mukiinmenevä. Ilmapiiri oli koettu sekä hyväksi että jännittyneeksi.

Henkilökohtaisten kokemusten jakamista

Kolmas seksuaalisuuden teemakerta pidettiin seuraavalla viikolla, ja paikalle saapui kuusi miestä. Kolmannella teemakerralla olin ajatellut, että puhuisimme positiivisesta seksuaalisuudesta sekä siitä, onko miehillä itsellään jonkinlaisia toiveita tai haaveita mahdollista ihmissuhdetta kohtaan.

Yksi miehistä uskalsi rohkeasti kertoa, että hän kaipaisi sellaista suhdetta, jossa olisi nimenomaan vain läheisyyttä ja romanttisuutta. Keskustelujen lomassa esiin nousivat seksuaali-identiteettiin liittyvät asiat. Yksi miehistä pohti ääneen omaa transsukupuolisuuttaan, ja toinen kertoi omasta homoseksuaalisuudestaan.

Positiivista seksuaalisuutta lähdettiin miettimään lyhyen osallistavan tehtävän kautta. Miehet saivat kirjata paperille sellaisia luonteenpiirteitä tai esimerkiksi fyysisiä ominaisuuksia, joista pitävät itsessään. Ne saattoivat olla pieniäkin juttuja. Tehtävän ideana oli haastaa miehiä ajattelemaan omaa minäkuvaansa. Kun kysyin miehiltä, että oliko vaikea miettiä hyviä asioita itsessä, useampi nyökkäili päätään.

Omaa transsukupuolisuuttaan pohtiva mies kertoi, että häntä on kiusattu koulussa toisten poikien toimesta. Tämä oli jättänyt häneen selkeästikin suuren haavan, sillä puheessa oli mukana vihaa. Miksi hänen on täytynyt mennä pelaamaan lätkää toisten poikien kanssa, kun hän mieluummin olisi vain luistellut.

Tunnelma tällä kerralla oli hieman vaihteleva. Välillä rento, välillä hieman jännittynyt. Kolme miestä otti keskusteluun osaa aktiivisemmin, ja kolme miestä oli selkeästi enemmän kuuntelijan roolissa.

Piirroksia Mies 2019 -kerralta.

Seksuaalioikeuksista

Neljäs ja samalla viimeinen seksuaalisuuden teemakerta, pidettiin kuukauden päästä. Välissä oli muitakin teemoja. Paikalle saapui kuusi miestä. Viimeisellä kerralla puhuimme seksuaalioikeuksista sekä hieman myös pornosta.

Aloitimme kerran tekemällä osallistavan tehtävän, jossa jokainen sai kirjoittaa paperille, mitä tulee mieleen sanasta seksuaalioikeudet. Miehillä oli tiedossa noin puolet oikeuksista. Kävimme yhdessä keskustellen läpi kaikki seitsemän seksuaalioikeutta. Hyödynsin tässä Tyttöjen Talon työntekijän kanssa tekemäämme esitystä seksuaalioikeuksista.

Keskustelu polveili muun muassa meidän miesten omiin kouluaikoihin ja siihen, kuinka sukupolvien väliset erot vaikuttavat ketjuissa aina seuraaviin sukupolviin. Useammilla meistä miehistä oli ollut kokemus, etteivät meidän isämme olleet puhuneet seksistä tai seksuaalisuudesta meille juuri ollenkaan.

Myös muilla kerroilla, kun aiheena ei ollut suoraan seksuaalisuus, on aihetta nostettu esille omatoimisesti osallistujien suunnasta. Esimerkiksi parisuhteen muodostaminen on puhututtanut miehiä.

Ohjaamisesta uusia oivalluksia

Minulle itselleni Miesten vuoron järjestäminen ja näiden neljän teemakerran pitäminen on antanut todella paljon pohdittavaa, uusia oivalluksia ja onnistumisen kokemuksia.  Niille miestyötä tekeville tahoille, jotka pohtivat tällaisen kokonaisuuden aloittamista työssään, haluaisin sanoa, että ei muuta kun rohkeasti vain tekemään ja kokeilemaan. Hyvä siitä tulee!

Muista suhtautua tekemiseen sillä asenteella, että koko ajan oppii uutta. Muokkaa omaa toimintaasi prosessin edetessä ja keskustele sekä reflektoi oman ohjaajaparin kanssa tasaisin väliajoin. Paras juttu tämän kaltaisen toiminnan ohjaamisessa ovat ehdottomasti ne ihmiset, joiden kanssa saat työskennellä. Se antaa työlle merkityksen!

Ohjaajat Joonas Koskela ja Kimmo Laine.

Lyhennetty seuraavasta lähteestä:

Koskela, J. (2020). Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen Oulun Poikien Talon Miesten vuoro -toiminnassa (seksuaalineuvojaopintojen lopputyö, Vuolle Setlementti).

Kategoriat: pilotti

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.