Kolme kuvituskuvaa jotka kertovat kolmesta eri osiosta: Kuinka kohdata mies, teemat ja harjoitukset. Teematkuva on korostettuna muihin verrattuna.

Teemat

Kun olet luonut puitteet miesten ryhmällesi, on aika pohtia, mitä teemoja haluatte käsitellä. Ensimmäiselle kerralle ohjaajien on hyvä valita itse aihe. Kokemustemme mukaan miehuuteen liittyvät aiheet, kuten Mies 2020, ovat hyviä aloitusaiheita.

Ensimmäisen kerran päätteeksi kannattaa kysyä osallistujilta toiveita seuraavalle kerralle. Voitte valita muutamia aiheita valmiiksi tarjolle, mutta varsinkin apuohjaajan kannattaa pitää korvansa tarkkana keskustelun aikana ja tarjota kuuleman perusteella lisäaiheita, elleivät osallistujat itse toivo suoraan jotakin. Tällä tavoin Miesten vuoro pysyy osallistujien näköisenä, ei tietyn mallin tai ohjaajiensa tuotoksena.

Kuvitus jossa kolme miestä ovat yhdessä saman pöydän ääressä ja yläpuolella on monta puhekuplaa.

Miehisyys

Miehuus tänä päivänä

Kirjoittajat: Jukka Oksanen & Hemmo Rättyä

2020-luvulla miehuus on murroksessa ja miehuuden reunaehtoja määritellään uudelleen jatkuvasti. Yhtäältä miehen malli moninaistuu​1​ ja erilaisten roolien valikoima kasvaa – toisaalta vanhat, usein kulttuurisidonnaiset toimintatavat ja ennakkoasenteet pysyvät ja saattavat jopa vahvistua. Siksi on aiheellista kysyä, mitä tarkoittaa olla mies vuonna 2020.

Miehuutta määritellään monesta suunnasta, eivätkä kaikki tulkinnat ole kovinkaan imartelevia. Esimerkiksi nuorista miehistä käytävä julkinen keskustelu on usein ongelmakeskeistä, ja keskustelussa nuoret miehet ovat lähinnä kohteena aktiivisen osallistumisen sijaan. Yle onkin julkaissut 6.10.2020 uutisen, jossa nasevasti kysytään: miestä saa mollata – miksi sallimme miehiä pilkkaavan puheen?​2​

Oman miehuuden määrittely ja ilmentämisen tapa tulisi olla nuoren itsensä oikeus ja siitä käytävän keskustelun sellaista, johon nuori voi itse osallistua turvallisesti. Tämän teeman tarkoitus on luoda tuo tila.

Mieheksi kasvaminen

Mieheksi kasvamiseen liittyy erilaisia elämäntaidollisia haasteita kuin naiseksi tai muunsukupuoliseksi kasvamisessa​3​. Suomalaisessa kulttuurissa mieheksi kasvamiseen ei liity selkeitä aikuistumisriittejä, jossa tehtäisiin pojasta mies yhdessä yössä. Osallistujilta olisi hyvä kysellä, miten he kokevat mieheksi kasvamisen.

Mieheksi tulemiseen voivat liittyä perheen nuorelle asettamat odotukset tai vaihtoehtoisesti niiden puute. Yhdessä perheessä pojalta odotetaan mainetta ja menestystä niin urheilussa kuin työelämässä. Toisessa taas huonot kouluarvosanat ja käyttäytymishäiriöt sivuutetaan “pojat on poikia” -asenteella.

Aikuisen miehen huonoja työelämätaitoja tai käyttäytymishäiriöitä ei kuitenkaan oteta vastaan samalla keveydellä. Paineet menestymisestä ja nykyajan korostunut yksin pärjäämisen eetos ja myytit “self-made manista” ovat omiaan aiheuttamaan ahdistusta ja turhautumista nuorissa miehissä, jotka eivät tällä mittarilla pärjää. Mikä on tilanne sinun ryhmässäsi?

Mies 2020 -teemassa tavoitteena olisi rikkoa tätä negatiivista asetelmaa ja lähteä puhumaan osallistujien yksilöllisistä vahvuuksista miehinä. Keskusteluun kannattaa tietoisesti tuoda positiivisia aiheita, joita esim. Ylen kysely vuonna 2019 toi esille​4​.

Vertaisten ja turvallisten aikuisten kanssa käytävällä dialogilla luodaan mahdollisuus niin reflektioon, uusien ideoiden saamiseen, kysymysten esittämiseen kuin vastausten antamiseen. Tarkoituksena on auttaa nuorta löytämään omanlainen positiivinen miehuus.

Apukysymyksiä

Alle on koottu apukysymyksiä, joiden pohjalta voi käydä keskustelua ryhmässä. Kysymyksiä valitessasi pohdi, tukevatko ne tavoitettasi, ja ole herkkä sille, kiinnostaako kysymys kuulijoita.

Ideaalitilanteessa osallistujat puhuvat itse aiheesta ilman, että ohjaajien tarvitsee puuttua keskusteluun. Käytä apukysymyksiä osallistujien aktivointiin, jos he eivät lähde itsenäisesti puhumaan aiheesta!

 1. Mitä tarkoittaa mies?
  • Mikä määrittelee miehen: Biologia? Identiteetti? Ulkonäkö?
 2. Mikä on miehen rooli yhteiskunnan jäsenenä?
  • Minkälaisia odotuksia perheelläsi on ollut?
  • Minkälaiset odotukset yhteiskunnalla on miehelle?
 3. Miten olet kokenut mieheksi kasvamisen? (Muista transosallistujat!)
  • Itsenäistyminen ja miten se tapahtuu?
  • Minkälaisen miehen mallin on saanut lapsena? (Isä, veljet, sukulaiset, opettajat ja muut auktoriteettihahmot)
 4. Minkälainen on miehen malli viihteessä?
 5. Mikä on minun tapani olla mies?

Mies 2020 -teema on hyvä aloituskerta Miesten vuoro -toiminnalle. Se luo pohjan jatkon keskusteluille, ja siitä voi jatkaa loogisesti Mies 2050 -teeman käsittelyyn.

Menetelmäehdotuksia aiheiden käsittelyyn:

 1. 1.
  Kaikukangas S, Rekola R. Published online November 15, 2019. Accessed February 13, 2020. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/274607/Kaikukangas_Saara_Rekola_Rosanna.pdf?sequence=2&isAllowed=y
 2. 2.
  Sannikka M. Marja Sannikka: Miestä saa mollata. Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-11580881. Published October 6, 2020. Accessed October 9, 2020.
 3. 3.
  Purjo T. Sukupuolisensitiivinen Poikien Ja Tyttöjen Kasvatus Arvoihin Ja Väkivallattomuuteen. Non Fighting Generation ry; 2012.
 4. 4.
  Terävä H. Ylen kysely: Nuoret miehet ovat kaikkein tyytyväisimpiä elämäänsä – “Mitä vähemmän omaa päätä vaivaa, sitä helpommin itsellään menee.” YLE. Published March 6, 2019. Accessed February 2, 2020. https://yle.fi/uutiset/3-10666448

Miehuuden tulevaisuus?

Kirjoittajat: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen

Mies 2050 -teeman tarkoituksena on pohtia miehuuden tulevaisuutta ja antaa nuorille miehille puheenvuoro siitä, mitä he tulevaisuudelta toivoisivat. Teema seuraa kronologisesti Mies 2020 -kertaa, ja ne voi järjestää yhtäaikaa.

Kun Mies 2020 -kerralla on keskusteltu menneisyydestä ja luotu kuvaa nykyhetkestä miehen näkökulmasta, on Mies 2050 -kerran tarkoitus kääntää katse tulevaan. Miltä mies näyttää vuonna 2050? Mihin asioihin osallistujat toivoisivat muutosta?

Apukysymyksiä keskustelun tueksi:

 • Miten seuraava sukupolvi kokee sukupuolet? 
 • Miten minä haluaisin miehistä puhuttavan? 
 • Millaisia rooleja miehellä on tulevaisuudessa?
 • Miltä maailma näyttää kolmekymmentä vuotta #MeToon jälkeen?
 • Minkälainen on vuoden 2050 utopia miehelle?
 • Minkälainen on vuoden 2050 dystopia miehelle?
 • Mitä minä voin tehdä?

Vinkki! Tulevaisuudesta puhuttaessa voi rohkeasti heittäytyä utopioiden ja dystopioiden maailmaan. Tieteiskirjallisuus ja -elokuvat ovat täynnä tulevaisuuden visioita, joita kannattaa käyttää hyväksi keskustelussa. Mitä ajatuksia herättävät esim. The Handmaid’s Talen tai Star Trekin maailma?

Mies 2050 -teemaa voi käsitellä seuraavien tapojen avulla:

Ihmissuhteet

Mies istuu yksin penkillä selin kameraan.

Kirjoittajat: Marianne Roivas & Jukka Oksanen

Miesten vuoron piloteissa on korostunut yksi aihe ylitse muiden – yksinäisyys. Yksinäisyys on eri asia kuin yksin oleminen, joka voi olla vapaaehtoista ja positiivistakin.​1​ Vastaavasti ihminen, jolla on paljon sosiaalisia kontakteja, voi kokea olevansa yksinäinen.

Moni mies kärsii yksinäisyydestä. Yksinäisyys voi liittyä fyysiseen erilläoloon muista, esimerkiksi muuttoon vieraalle paikkakunnalle tai yksinasumiseen, mutta toisaalta tulla esille jopa perheessä tai muussa ihmissuhteessa kokemuksena siitä, että ei ole ketään, jolle puhua ja joka todella ymmärtäisi minua. Pilottien perusteella monella on taustallaan ollut kiusaamista ja haastavia perhetilanteita, jotka ovat syrjäyttäneet irti ihmissuhteista ja jopa luoneet pelkoja niitä kohtaan.

Yksinäisyyteen liittyy usein ahdistusta, tunnetta huonommuudesta ja suoranaista häpeää. Sen taustalla voi olla kokemuksia koulukiusaamisesta tai muusta ulkopuolelle suljetuksi joutumisesta, mutta usein yksinäinen ihminen syyttää tilanteesta itseään, mikä syventää kierrettä.​1​ Yksinäisyys voi vaikuttaa haitallisesti terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvoinnin kokemukseen – kavereiden puuttuminen voi johtaa hyvin konkreettisesti esimerkiksi siihen, että liikunta jää vähäiseksi. Yksinäisyys voi myös tuottaa yhteiskunnallisen osattomuuden tunteita ja jopa liittyä syrjäytymiseen.

Suomalaisten yksinäisyyttä on viime aikoina tutkitty aiempaa enemmän. Huomiota on kiinnitetty paljon nuoriin ja ikääntyneisiin, mutta tutkimusten mukaan moni aikuisistakin kärsii yksinäisyydestä. Tilanteen lievittämiseksi tehdään työtä monella eri sektorilla.​2​

Tutkimusten valossa parisuhteen merkitys korostuu yksinäisyyttä lievittävänä ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä erityisesti miehillä. Parisuhteen puuttuminen voi siis tuoda valtavia paineita, ja vastaavasti suhteen päättyminen voi tiputtaa erittäin korkealta, varsinkin jos elämän tärkeät sosiaaliset suhteet ovat olleet ikään kuin kumppanin vastuulla.

Järjestetyt sosiaaliset tapahtumat eivät välttämättä korvaa intiimiä ihmissuhteita, mutta voivat toimia väylänä pois synkimmästä yksinäisyydestä, kuten Noora Lindroos on kirjoittanut bloggauksessaan “Sä olet mun ystäväni, nimesi on Yksinäisyys”.​3​ HelsinkiMissio on tehnyt pitkään työtä yksinäisyyden parissa, ja järjestön projektikoordinaattori Maria Rakkolainen on todennut: ”Yksinäisyyteen saa parhaiten apua pohtimalla, mitä itse tilanteessa eniten tarvitsee.”​4​ Miesten vuorot antavat mahdollisuuden tuolle pohdinnalle vertaisten parissa: tilaisuuden käsitellä ajatuksia syvällisesti ja laadukkaasti sekä parhaassa tapauksessa luoda uusia ystävyyssuhteita.

HelsinkiMissio on julkaissut Yksinäisyys – tehtäväkirja apunasi -teoksen. Voit käyttää sitä apunasi Miesten vuoroilla.

 1. 1.
  Rönkä AR. Vierailijalta: Ahdistava yksinäisyys. Vuolle Poikien talon blogi. Accessed November 26, 2020. https://poikientalo-oulu.fi/vauhtia-elamaan-ryhma-20-3-alkaen-18-28-vuotiaat/
 2. 2.
  Lahden Diakonialaitos D. Ei yhtään yksinäistä 2030. DILA. Published 2019. Accessed November 27, 2020. http://www.dila.fi/files/2009/Dila-ei_yhtaan_yksinaista_311019.pdf
 3. 3.
  Lindroos N. Sä olet mun ystäväni, nimesi on Yksinäisyys. Miesten aseman blogi. Published 2019. Accessed November 27, 2020. https://miestenasema.fi/yksinaisyys/
 4. 4.
  Martikainen L. HelsinkiMission Maria Rakkolainen: ”Yksinäisyyteen saa parhaiten apua pohtimalla, mitä itse tilanteessa eniten tarvitsee”. Seura. Published September 28, 2020. Accessed November 11, 2020. https://seura.fi/ilmiot/tarinat/helsinkimissio-maria-rakkolainen-yksinaisyys/
Kaksi henkilöä pitävät toisiaan käsistä kiinni.

Parisuhteen luominen ja sen haasteet

Kirjoittajat: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen

Miesten vuoron pilottien perusteella kumppanin löytäminen on usean nuoren miehen toiveissa. Haasteena voivat kuitenkin olla vähäiset kontaktit kiinnostuksen kohteisiin, heikot sosiaaliset taidot ja epärealistiset ennakkokäsitykset seurustelusta ja ihmissuhteista. Moni on kokenut Tinderin jatkuvat hylkäyskokemukset ja osumien puutteen hyvin lannistavana.

Lähtökohtana keskustelulle parisuhteen luomisesta voi olla yleinen katsaus siihen, miten osallistujat kokevat parisuhteen muodostumisen tai seuranhaun tapahtuvan. Aiheet, kuten Tinder tai seuranhakumarkkinat, nousevat varmasti keskusteluun. Piloteissa osallistujat ovat tuoneet esille, kuinka Tinder on muuttanut deittailukulttuuria pelimäiseksi. Profiilit pitää osata luoda kiinnostaviksi ja kuvien pitää olla laadukkaita. Jos profiili ei erotu muiden joukosta, sen pisteet laskevat, eikä sitä enää näytetä niin aktiivisesti muille käyttäjille.

Toinen lähtökohta keskustelulle voi olla esimerkiksi: Mitä naiset haluavat?

Nuorilla miehillä saattaa olla voimakkaita ennakkokäsityksiä siitä, mitä naiset toivovat mieheltä. Mielikuva naisesta, jolle kelpaa vain urheilullinen rikas menestyjä, on yleinen. Suurta painetta koetaan siitä, että pitäisi miehenä olla nokkela, huumorintajuinen ja mielellään vielä kokenut rakastaja.

Ohjaajan on hyvä kyseenalaistaa sitä, mistä nämä käsitykset tulevat. Ylen Docventures sarjassa on käsitelty pickup-artist-ilmiötä, jossa “naisten pokaamisesta on tehty sadan miljoonan dollarin bisnes, jolla on synkkä puoli”​1​.

Toisaalta myös kääntää tilanne toisinpäin ja esittää kysymyksiä siitä, millainen naisen tulee olla osallistujien mielestä. Tämä kääntö toivottavasti saa osallistujat pohtimaan, että ihmiset hakevat pohjimmiltaan hyvin samantyyppisiä asioita seurustelusuhteilta.

Kolmas piloteissa noussut kysymys on ollut: Miten puhua kiinnostuksen kohteelle?

Moni nuori mies kokee haastavaksi keskustelun aloittamisen kiinnostuksen kohteen kanssa. Flirttailu tuntuu vaikealta ja pelottavalta ja siihen liittyvät säännöt epäselviltä, etenkin #MeToon jälkeisessä maailmassa. Juuri tässä ohjaajilla on suuri mahdollisuus puhua siitä, millaista on asiallinen ja toimiva parisuhteiden hakutapa. Yksi tarkastelukulma asiaan voi olla esimerkiksi se, mitä odotuksia osallistujat laittavat kontaktin luomiselle. Onko tarkoituksena saada henkilö “iskettyä” vai luoda ylipäätään keskusteluyhteys?

Moni nuori mies saattaa kokea kontaktin ottamisen hankalaksi, koska sillä on selkeä päämäärä, johon pitää päästä. Kun tavoitteeseen ei päästäkään, kokee mies epäonnistuneensa tehtävässään ja tulleensa torjutuksi. Naisten iskemistä pidetään taitona tai kykynä, joka pitää oppia ollakseen onnistunut sukupuolen edustaja. Jos nainen ei ole heti kiinnostunut, on vika joko miehen taidoissa ja kyvyttömyydessä sanoa ja tehdä juuri oikeat asiat oikealla hetkellä, tai naisissa, joille kelpaavat vain elämässä kaikin tavoin menestyneet alfamiehet.

Miesten fyysistä ulkonäköä ja sosioekonomista statusta saatetaan miesten kesken pitää tärkeimpinä ominaisuuksina seuranhaun onnistumisen näkökulmasta. Vaikka molemmilla on varmasti vaikutusta seuranhaun menestykseen, voi asiaa lähestyä myös sosiaalisten taitojen näkökulmasta ja etenkin siitä, mitä niillä tarkoitetaan seuranhaun kontekstissa. 

Tarkoittaako huumorintaju vitsien kerrontaa ja nokkelia heittoja? Onko huomioon ottaminen kukkien ostamista tai illallisen kustantamista? Onko kuuntelu oman tilaisuuden odottamista? Onko läsnäolo vain paikalla olemista?

Torjutuksi tuleminen

Torjutuksi tulemisen kokemukset ovat yleisiä monella nuorella miehellä. Ne heijastuvat suoraan itsetuntoon ja minäkuvaan sekä aiheuttavat turhautumista ja jopa vihaisuutta. Torjutuksi tulemisen aiheuttamia tunteita ja niiden käsittelyä on hyvä pohtia ryhmässä. Vertaistuki ja erilaisista selviytymiskeinoista puhuminen negatiivisten tunteiden käsittelyssä auttaa.

On myös suotavaa keskustella siitä, mitä torjunnalla tarkoitetaan. Onko se torjuntaa, jos ei ensikohtaamisen jälkeen halua lähteä treffeille? Onko se torjuntaa, jos ei ensitreffien jälkeen halua harrastaa seksiä?

Onko pakko tavoitella parisuhdetta?

Parisuhteen ei tulisi olla itseisarvo tai väline, jolla ratkaistaan muita elämän ongelmia. Jokaisen on hyvä pohtia, miksi haluaa parisuhteen, mitä suhteelta haluaa ja myös sitä, mitä itse pystyy suhteeseen tuomaan.

Parisuhdeteemoja voi käsitellä esimerkiksi seuraavien tapojen avulla:

 1. 1.
  Vanha-Majamaa A. Naisten pokaaminen on sadan miljoonan dollarin bisnes, jolla on synkkä puoli. Yle Docventures. Published September 21, 2020. Accessed November 11, 2020. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/09/21/naisten-pokaaminen-on-sadan-miljoonan-dollarin-bisnes-jolla-on-synkka-puoli
Nainen nojaa miehen olkapäähän.

Parisuhteen merkitys ja mallit

Kirjoittajat: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen

“Mitä se parisuhde tarkoittaa? Millainen on toimiva parisuhde? Mitä jos käy vieraissa?”

Nuoret kokeilevat ja etsivät itselleen sopivia suhteita, suhdemalleja, tapoja olla yhdessä ja harrastaa seksiä, kuten Sexpon asiantuntija Tommi Paalanen kertoo alla olevalla videolla. Nuoret monesti tarkoituksellisesti haluavat kokeilla erilaisia malleja. Mistä sitten saa ja pitäisi puhua Miesten vuorolla?

Eräs Miesten vuorolla näkynyt ilmiö on ollut keskustelu parisuhteen itsearvoisuudesta vs. kahlehtivuudesta. Ratkaiseeko kumppanin löytäminen kaikki elämän ongelmat vai onko se lähinnä kahle, joka estää tapaamasta kavereita ja toteuttamasta itseään haluamallaan tavalla?

Onneksi keskimäärin nuoret miehet eivät ole stereotyyppien ja ääripääajattelun vankeja. Silti on hyvä keskustella siitä, kuinka parisuhteet voivat olla hyvin moninaisia.

Mallit ja mielikuvat – moninaiset suhteet

Parisuhteen malleja on monenlaisia, ja useimmilla on jostain opittu mielikuva siitä, millainen parisuhteen tulisi olla. Vanhempien keskinäinen suhde on nuoren ensimmäinen kosketuspinta parisuhteeseen tai mahdollisesti sen puuttumiseen.

Myös viihdeteollisuudella ja sosiaalisella medialla on myös vahva rooli erilaisten käsitysten ja luulojen luojana. Sosiaalisen median vaikuttajat (influencer) luovat kuvaa täydellisestä elämästä, johon kuuluu täydellinen parisuhde kauniine ihmisineen. Arkea ei ole olemassa – jokainen hetki aamiaisesta fine dining -illalliseen on esteettisesti täydellinen. Parisuhde kuuluu vain äärimmäisen hyvävartaloisille ja viehättäville ihmisille. 

Mielikuvista, odotuksista ja myyteistä keskusteleminen on tärkeää, koska se antaa tietoa nuorten maailmasta ja tarjoaa mahdollisuuden purkaa haitallisia käsityksiä. Toimivaa parisuhdetta käsiteltäessä on hyvä pohtia ryhmäläisten kanssa, mistä elementeistä se rakentuu. Käsitteet, joista keskustella, voivat olla esimerkiksi:

 1. intiimiys
  • läheisyys
  • seksin rooli parisuhteessa, pakko vs. mieleinen tekeminen
 2. samankaltaisuus
  • yhteensopivuus
  • yhteiset kiinnostuksen kohteet – tarvitseeko olla?
  • arvot
 3. tasapuolisuus
  • parisuhteen hyvinvointi molempien vastuulla
 4. avoimuus
  • Miten olla suhteessa aito ja rehellinen toista kohtaan?
  • omat tavat olla
 5. uskollisuus
  • parisuhteen säännöt – oletukset vs. sovitut
  • monia tapoja olla
  • avoimet suhteet, friends with benefits, swingaus, ryhmäseksi
  • monogamia ja polyamoria
 6. oma tila
  • Kuinka paljon kukin tarvitsee?
  • oikeus omiin ystäviin ja harrastuksiin.

Vinkkejä harjoitusten valitsemiseen

Yllä olevien keskustelujen lisäksi toimivaa parisuhdetta voi käsitellä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Isä ja poika makaavat lattialla.

Isyys

Kirjoittaja: Jukka Oksanen

Isäryhmiä järjestetään neuvoloiden perhevalmennuksissa sekä järjestötoiminnan kautta. Isyys voi olla myös yksittäinen aihe osana Miesten vuoro -toimintaa, joka ei vaadi osallistujilta omakohtaista isyyttä.

Varsinkin Oulun Poikien Talon pilotissa oli isyyden vaikutus paljon esillä tapaamisilla. Kuinka oma isäsuhde tai sen puute on vaikuttanut osallistujien elämään? Onko se muovannut osallistujien miehuutta millä tavalla?

Tässä kohtaa eräs toimiva harjoitus on miestarinat. Dokumenttiohjaaja Joonas Berghäll on käsitellyt aihetta elokuvissaan Miesten vuoro (2010) sekä Miehiä ja poikia (2019)​1​, joista voi näyttää pätkiä keskusteluherättäjäksi.

Isäryhmät

Monesti isäryhmien tapaamisilla on valmiiksi määritellyt aiheet, kuten tämän alla olevassa laatikossa näkyy. Kokemuksemme Miesten vuoroilta on se, että osallistujien olisi hyvä olla itse mukana aiheiden valitsemisessa.

Osallistujien tarpeet voivat olla hyvin erilaisia kuin ohjaajat olettavat niiden olevan. Perhevalmennuksissa on huomattu, että isät kaipaavat tilaa tunteistaan puhumiselle vertaistensa kanssa​2,3​. Tällöin valmiiksi valittu sapluuna voi rajata keskusteluista pois asioita, jotka ovat juuri nyt osallistujien mielessä.

Jos päädytte pitämään tietyt aiheet, niin ehdottaisimme osallistujien saavan vähintään valita seuraavan kerran aiheen äänestämällä vaihtoehdoista, jotta ne eivät kulkisi pakotetussa järjestyksessä. Jo tämä voi sitouttaa osallistujia enemmän toimintaan.

Esimerkki: Isyys-ryhmämalli (Isätyökirja​4​, sivut 54–55)

Suositeltava ryhmäkoko on 4–8 henkilöä. Kuusi teematapaamista, joiden suosituspituus on 1,5–2 tuntia:

 1. tieto isäksi tulemisesta ja oma lapsuuden perhe
 2. lapsen tuloon ja isyyteen valmistautuminen
 3. kokemus synnytyksestä ja isyyden konkretisoituminen
 4. isänä lapsiperhearjessa
 5. myöhemmät vaiheet ja nykyhetki isänä
 6. tulevaisuuden näkymät.

Tukimateriaaleja isyyteen:

Ensi- ja turvakotien liiton keräämä lista isyystutkimuksesta. Sisältää kirjaehdotuksia, opinnäytteitä, väitöskirjoja sekä artikkeleita.

Miessakit ry tarjoaa paljon erilaista tukea isyyttä varten. Tässä joitakin yhdistyksen tekemiä erinomaisia oppaita isyyden tukemiseksi:

Muista myös ISÄluuri, johon voivat soittaa niin isät kuin ammattilaiset.

 1. 1.
  Vanha-Majamaa A, Ponto O. Yle Docventures. Joonaksen vuoro. Published November 5, 2019. Accessed November 11, 2020. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/11/05/miesten-vuoron-ohjaaja-on-vakavasti-sairas-joonas-berghall-syo-kuussa-1650
 2. 2.
  Kluukeri I. Neuvolat karsivat perhevalmennusta ja isät jäivät ilman tukea – uusi isäryhmä syntyi vertaistuen tarpeeseen. YLE Uutiset.
 3. 3.
  Perhevalmennuksissa nyt myös isäryhmät. Espoon neuvolapalvelut. Published December 13, 2017. Accessed November 11, 2020. Perhevalmennuksissa nyt myös isäryhmät

Seksuaalisuus

Vaaka jonka edessä on viidellä kädellä muodostettu muoto joka kuvaa henkilön kasvoja.

Seksuaalioikeudet

Kirjoittajat: Jukka Oksanen & Maija-Riitta Jouhki

Seksuaalioikeudet koskevat kaikkia. Jokaisen velvollisuus on kunnioittaa toisen seksuaalioikeuksia.

Väestöliitto

Kairossa vuonna 1994 yhteensä 180 valtiota hyväksyi tavoitteen, jonka mukaan kaikkien ihmisten ulottuvilla tulisi olla seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvää tietoa ja palveluja kattavasti vuoteen 2015 mennessä​1​. Seksuaalioikeudet ovat perusoikeuksia, joilla laajennetaan ihmisoikeudet koskemaan yksilöiden oikeuksia päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista.

Kuinka miesten kanssa seksuaalioikeuksia tulisi käsitellä? Aluksi ohjaajana täytyy tietysti itse tutustua aiheeseen. Aloita tutustuminen esimerkiksi seksuaalisuus-kohdasta sivuiltamme.

Seuraava askel voisi olla Väestöliiton PDF-julkaisu Seksuaalioikeudet​2​. Se on erinomainen napakka paketti aiheesta.

Seitsemän seksuaalioikeutta

Seksuaalioikeuksille ei ole vain yhtä määritelmää. Keskeisimmät seksuaalioikeusjulistukset ovat Seksuaaliterveyden maailmanjärjestön (World Association for Sexual Health, WAS) ja Kansainvälisen perhesuunnittelujärjestöjen liiton (International Planned Parenthood Federation, IPPF) julistukset. Alle on Väestöliiton​2​ näistä koostamat seitsemän seksuaalioikeutta:

Kaikilla ihmisillä on sukupuolesta, etnisestä taustasta, seksuaalisesti suuntauksesta tai terveydentilasta riippumatta seuraavat oikeudet:

1. Oikeus omaan seksuaalisuuteen
Oikeus nauttia seksuaalisen suuntautumisensa mukaisesta seksuaalisuudesta.

2. Oikeus tietoon seksuaalisuudesta
Oikeus tietoon seksuaalisuuden monimuotoisuudesta, ehkäisystä ja seksitaudeista sekä omista oikeuksista ja velvollisuuksista.

3. Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi
Oikeus elämään, turvallisuuteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen.

4. Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin
Oikeus turvalliseen, luotettavaan ja korkeatasoiseen seksuaaliterveydenhoitoon. Hoidon tulee olla ilmaista tai halpaa ja helposti saatavilla.

5. Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen
Oikeus näkyä ja tulla huomatuksi sellaisena seksuaalisena ihmisenä kuin on sekä saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa ilman pelkoa syrjinnästä.

6. Oikeus yksityisyyteen
Oikeus tehdä yksilöllisiä päätöksiä omaan seksuaalisuuteensa liittyen ilman pelkoa vainosta, vapauden riistosta tai sosiaalisesta painostuksesta.

7. Oikeus vaikuttaa
Oikeus osallistua ja vaikuttaa seksuaalisuuteen liittyvään päätöksentekoon.

Lähde: Väestöliitto.

Tietolaatikko: PoikaS-tutkimus 2011–2013

Tehoa poikien seksuaaliopetukseen (PoikaS) -hankkeessa selvitettiin yläkouluikäisten poikien odotuksia, toiveita ja kokemuksia seksuaalikasvatuksesta vuosina 2011–2013.

Miesten vuoron näkökulmasta huomioitavaa on, että tutkittavat pojat pärjäsivät terveystiedossa tyttöjä huonommin, vaikka kiinnostus seksuaaliasioihin oli herännyt ennen tyttöjä​3​. Toinen huomio on jopa raaka ja epäinhimillinen puhekulttuuri naisia ja homoseksuaaleja kohtaan. Kolmas huomio on Poikien puhelimen huomio​4​ maahanmuuttajapoikien kantaväestöä matalammasta tietotasosta koskien seksuaalisuutta sekä vielä asenteellisempi puhe naisia ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan (huomaa, että yksilöerot ovat kuitenkin suuret). Normaaliudelle ja hyväksynnälle on vahva tarve yläkouluiässä.

Miesten vuoro on suunnattu nuorille miehille, ja heidän elämänsä on eri vaiheessa kuin yläkouluikäisillä, mutta tämä tutkimus kannattaa nähdä kuvauksena heidän mahdollisista kokemuksistaan yläkoulussa. Pilottiemme perusteella miesten keskustelutarpeet eroavat selvästi poikien tarpeista ja kohdistuvat enemmän parisuhteisiin, yksinäisyyteen ja itsetuntoon.

Hankkeessa tuotettu Kasvattajan opas (pdf
) löytyy myös netistä.

Yhdellä vai useammalla kerralla?

Seksuaalioikeudet on valtava tietopaketti, jota teemana voidaan käsitellään yhdellä kerralla tai jakaa se useampaan tapaamiskertaan. Miesten vuoro -työmallissa kannustamme ottamaan osallistujia mukaan tähän päätöksentekoon.

Yksi päätöksentekotapa on tuoda yllä näkyvä seksuaalioikeuden juliste tapaamiskerran päätteeksi ja varata hiukan aikaan sen esittelyyn. Keskustelu lähtee tällöin herkästi suoraan osallistujia kiinnostavaan oikeuteen, jolloin suosittelemme kiittämään tästä ja tuomaan esille, että juuri näitä asioita käsittelemme seuraavalla kerralla.

Yhdellä kerralla

Yksinkertainen tapa käsitellä asiaa on pyytää osallistujia kirjoittamaan paperille tikkukirjaimin ajatuksia, joita sana “seksuaalioikeudet” herättää. Tämän jälkeen paperit voidaan kerätä ja sekoittaa osallistujien luettavaksi.

Oulun Poikien Talolla huomattiin, että tässä paperilappuharjoituksessa osallistujat nostivat esille noin puolet seksuaalioikeuksista​5​. Tämän jälkeen aihetta käsiteltiin esityksellä, joka tehty lukiolaisille.

Keskustelu polveili seksuaalikasvatukseen, joka oli kyseisillä osallistujilla ollut hyvin pintapuolista niin koulussa kuin kodin puolesta. Osallistujat kertoivat, että isien kanssa asiasta puhuminen oli ollut vaikeaa.

Yhden kerran käsittelyyn sopii hyvin myös kuvagalleriakävely. Yllä olevan seksuaalioikeudet julisteen voi leikata seitsemään osaan ja pyytää osallistujia kommentoimaan post-it-lapuilla ajatuksiaan siihen. Toinen vaihtoehto on pyytää osallistujia laittamaan asteikolla 1–5, kuinka hyvin kyseinen oikeus on toteutunut omalla kohdalla (keltainen lappu) ja/tai kuinka hyvin on itse tukenut muiden oikeuksien toteutumista (oranssi lappu).

Kolmas idea on S-E-X-ideakorttien tehtävä aiheesta. Miten kyseinen oikeus toteutuu Suomessa tai muualla maailmassa?

Useammalla kerralla

Puhuttaessa miesten oikeudesta tietoon seksuaalisuudesta päädytään helposti keskusteluun maskuliinisuudesta. Onko edelleen vallalla ihanne, että miehekäs henkilö on aggressiivinen, hallitseva ja seksuaalisesti aktiivinen?

Tämän keskustelun kautta päästään puhumaan rankemmista aiheista, kuten raiskauskulttuurista. Se voidaan aloittaa käsittelemällä aluksi seksuaalista häirintää. MLL:n Nuortennetistä löytyy hyvä teksti asian käsittelyn suunnitteluun. Siitä kannattaa ottaa konkreettisia esimerkkejä keskusteluun.

Asiaa käsitellessä on hyvä tuoda esille, että miehenä olo tai maskulinisuus itsessään eivät ole myrkyllisiä asioita. Tässä kohtaan voidaan käyttää Mies 2020 -teemassa ollutta metodi-ideaa jakaa miehisyys kahtia. Paperille piirretylle viivan toiselle puolelle kirjoitetaan “maskuliinisuus” ja toiselle “epäkypsä maskuliinisuus” (lue käsitteestä lisää Teemu Syrjälän Hidasta elämää -mielipidetekstistä​6​). Sitten pyydetään osallistujia kertomaan, mitä ajatuksia näistä herää. Jos esiin noussut ominaisuus sopii vain toiselle puolelle viivaa, lisätään se sinne. Jos se sopii molempiin, kirjoitetaan se viivan päälle. Ovatko nuo käsitteet sama asia?

Lopuksi

Lopuksi haluamme muistuttaa, että vaikka tämä teema vaatii jonkin verran tietämystä ohjaajilta, Miesten vuoron -työmallin idea on erityisesti luoda turvallinen keskustelupaikka osallistujien ajatuksille. Koska keskustelu seksuaalioikeuksista on arvolatautunutta, on hyvin todennäköistä, että kaikki eivät jaa samoja näkemyksiä.

Kuinka tästä huolimatta saisit pidettyä yllä turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin? Pidettyäsi tästä aiheesta tapaamiskerran tulet ymmärtämään, miksi tässä mallissa me korostamme kohtaamisen merkitystä. Herkkä aihe vaatii herkkää korvaa!

 1. 1.
  Alkio P, Tuominen J. Seksuaalioikeudet Osana Ihmisoikeuksia. 3rd ed. Väestöliitto; 2006. Accessed February 2, 2020. http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/67e074273347e9917c119d0dcedb03e1/1585556721/application/pdf/313038/Seksuaalioikeudet2006.pdf
 2. 2.
  Ilmonen K, Korhonen E. Seksuaalioikeudet. Nord Print Oy; 2015. Accessed February 2, 2020. https://www.vaestoliitto.fi/@Bin/5048510/va%CC%88esto%CC%88liitto_seksuaalioikeudet_web.pdf
 3. 3.
  Kontula O, ed. Mitä Pojat Todella Haluavat Tietää Seksistä. Tehoa Poikien Seksuaaliopetukseen (PoikaS-Hanke). Väestöliitto; 2012. Accessed September 23, 2020. https://www.vaestoliitto.fi/@Bin/a465311a763f3737f68a4762f603a07d/1601021424/application/pdf/3335068/PoikaS-raportti_web.pdf
 4. 4.
  Kekkonen J. Pelko, riemu ja himo – Poikien Puhelimesta apua hakevien poikien seksuaalisuuspuhetta. In: Mitä Pojat Todella Haluavat Tietää Seksistä. Tehoa Poikien Seksuaaliopetukseen (PoikaS-Hanke). Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 55/2012. Väestöliitto; 2012:279. Accessed September 23, 2020. https://www.vaestoliitto.fi/@Bin/ed72e41d43b0e1241f4e542964738429/1601019705/application/pdf/3335068/PoikaS-raportti_web.pdf
 5. 5.
  Koskela J. Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen Poikien Talon Miesten vuoro toiminnassa. Published online 2020.
 6. 6.
  Syrjälä T. Mies, saat olla juuri se kuka olet – Maskuliinisuus ei ole myrkkyä. Hidasta elämää. Published February 11, 2019. Accessed March 30, 2020. https://hidastaelamaa.fi/2019/02/mies-saat-olla-juuri-se-kuka-olet-maskuliinisuus-ei-ole-myrkkya/#580bc96c

Mies katsoo itseään peilistä.

Sukupuoli- ja seksuaali-identiteettejä koskevat normit ja niiden kyseenalaistaminen

Kirjoittaja: Jukka Oksanen

Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti koskettavat meitä kaikkia. Ne eivät siis kosketa vain vähemmistöjä, poikkeustapauksia tai erityiskysymyksiä, vaan ovat osa meidän kaikkien jokapäiväistä elämää.​1​

Miesten vuoro on nimensä mukaisesti tarkoitettu niille, jotka kokevat itsensä miehiksi. Tämä ei tarkoita, että tämä olisi täysin yksiselitteinen asia. Piloteissamme on käynyt transihmisiä, omaa sukupuoltaan pohtivia henkilöitä ja laajasti seksuaali-identiteetin kirjoa, siinä missä heteromiehiä.

Identiteetti, tässä kohtaa sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyvä, ei ole muuttumaton asia. Harva ihminen on 100-prosenttisesti hetero- tai homoseksuaali, eikä miehuudestakaan ole yhtä yleistä hyväksyttyä mallia.

Silti vaikkapa keski-iällä homouden löytyminen voi olla valtava kriisi, kun on “puoliso, lapsia, omakotitalo ja koira”. Peake ja Santavuori (2019) ovat haastatelleet 15 henkilöä aiheesta kirjaansa Entiset heterot​2​. Tämä voi olla yksi aihe, joka voi puhututtaa osallistujiasi.

Normit ympärillämme

Halusimme tai emme, normit ohjaavat elämäämme myös näissä kysymyksissä. Näitä normeja voivat olla esimerkiksi automaattioletus toisen heteroseksuaalisuudesta tai oletus, että on olemassa vain miehiä ja naisia, että vähemmistön edustajien olevan yliseksuaalisia tai että homot ovat naismaisia​3​. Parisuhteista puhuttaessa saatamme olettaa parisuhteiden olevan automaattisesti yksiavioisia (monogamisia).

Miesten kohdalla “äijäkulttuuri” voi tehdä hyvin vaikeaksi käsitellä näitä asioita, kuten Marita Karvinen pohtii blogissaan homoksi ulostulosta urheiluyhteisöissä​4​. Blogin teksti löytyy myös Nuorisotutkimusseuran vuonna 2020 julkaisemassa kirjoituskokoelmasta Siitä on pikemminkin vaiettu, joka löytyy maksutta netistä​5​. Kokoelmasta löytyy useita tekstejä aiheeseen liittyen.

Normit eivät kuitenkaan synny tyhjiössä, joten omalla toiminnallamme me voimme vaikuttaa niihin. Kuinka aihetta tulisi sitten käsitellä Miesten vuorolla?

Setan vuonna 2013 julkaisemassa Älä oleta – Normit nurin! -kirjassa​6​ käsitellään normikriittisyyttä kouluissa. Siinä puhutaan mm. normien tiedostamisen sudenkuopista.

“Usein on hämmentävää ja epämiellyttävää huomata ylläpitävänsä normeja … käsittely voi tuntua niin musertavalta tai liian vaikealta, että sen mieluummin jättäisi tekemättä … (mutta) sivuuttaminen on normien hyväksymistä ja ylläpitämistä”.

Haastamme Miesten vuoron ohjaajia tutustumaan tähän kirjaan. Mitä vinkkejä siinä annetaan normikriittisyyden tueksi?

Tunnista ilmiö – puhukaa ensiksi ohjaajien kesken asiasta

Kenenkään identiteetti ei rakennu pelkästään sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin varaan. Silti varsinkin vähemmistön edustajia saatetaan kohdella vain tästä näkökulmasta. Toisaalta vähemmistöidentiteetti saatetaan sivuttaa täysin. Lisäksi me helposti oletamme esim. ulkoisten piirteiden perusteella toisen identiteetin.

Myös enemmistön edustajille seksuaalisuus on sensitiivinen aihe. Miesten vuoron piloteilla aiheeksi ovat nousseet esimerkiksi kumppanin puute, se, ettei Tinderistä saa osumia, ja neitsyys. Myös sukupuolinormit puhututtavat miehiä. Varsinkin heikkouden kanssa eläminen on asia, joka on herättänyt osalle osallistujista häpeää (esim. työttömyys).

Näiden haasteiden käsittelyyn ei ole yhtä helppoa tapaa. Ensimmäinen askel on kuitenkin tajuta näiden ilmiöiden olemassaolo, jotta niille voi tehdä jotain.

Miesten vuoron vetäjien olisi aluksi hyvä yhdessä pohtia omia sukupuoli- ja seksuaali-identiteettejään. Millaisia oletuksia ja uskomuksia teillä heräsi? Mitä positiivisia asioita nousi esille? Tuntuiko keskustelu teidän kesken luontevalta?

Kukaan ei ole täysin vapaa normeista, joten oleellista on haastaa itseään pohtimaan asioita ennen kuin niitä käsittelee ryhmän kanssa. Ohjaajina voi yllättää, että itselläkin voi olla kielteisiä tai epävarmoja ajatuksia aiheesta​1​. Jos niistä pystyi kuitenkin keskustelemaan keskenään hyvässä sovussa, se on hieno merkki ryhmää ajatellen. Teillä on keskenään luottamuksen ilmapiiri, jota myös ryhmäläiset kaipaavat.

Esimerkkikysymyksiä ohjaajien itsepohdintaa varten:

 1. Kuinka monta sukupuolta on olemassa? Onko tämä käsitys muuttunut aikojen saatossa?
 2. Saitko lapsena leikkiä eri sukupuolirooleilla? Miten siihen suhtauduttiin?
 3. Kertoivatko aikuiset sinulle, millainen pojan tulee olla?
 4. Millaisten vaiheiden kautta löysit sen sukupuoli-identiteetin, joka tuntuu sinulle tällä hetkellä omalta?
 5. Millaisia seksuaali-identiteettejä on olemassa? Onko tämä käsitys muuttunut aikojen saatossa?
 6. Näyttäytyikö seksuaalisuus kotonasi enemmän myönteisenä vai kielteisenä asiana?
 7. Kertoivatko aikuiset sinulle suoraan tai epäsuoraan, mikä on sallittua seksuaalista käyttäytymistä?
 8. Oletko seikkaillut oman seksuaalisen suuntautumisesi kanssa?

Kysymykset on lyhennetty ja mukailtu Psykologiliiton (2020) oppaasta Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus​1​.
Jos innostutte aiheesta syvällisemmin, niin seksuaalihistorian haastattelulomakkeesta (pdf)​7​ löytyy pari sataa kysymystä pohdittavaksi!

Ota asia esille ryhmän kanssa

Toisena suosituksemme on, että kun olette saaneet luotua turvallisemman ilmapiirin ryhmällenne, ottakaa nämä asiat esille ryhmässä vapaamuotoisella keskustelulla -– kuinka meidän tulisi tässä ryhmässä käsitellä sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiä?

Ryhmäläisten ajatukset ja kokemukset luultavasti poikkeavat ohjaajien välisessä keskustelussa nousseista asioista. Älä siis edelleenkään oleta, miten keskustelun tulisi kulkea tai mitä asioita siellä nousee, vaan ota tavoitteeksi luoda turvallisempi ilmapiiri, jossa kaikki kuuntelevat toisiaan ja ohjaajina katkaisette mahdolliset ryhmästä ulossulkemisen tekniikat (vähättely, naureskelu tms.) ja ruokitte avoimuutta kehumalla ja kannustamalla ryhmäläisiä (“Kiitos, kun kerroit, tästä tuli mieleen aiempi hyvä kommentti” jne.). Toisten kokemuksiin eläytyminen on ensimmäinen askel yhdenvertaisuuden polulla​6​, joka on hyvä ottaa tietoiseksi tavoitteeksi Miesten vuoron toiminnalle.

Koska aihe on sensitiivinen, suora kysymys voi lukita ryhmän keskustelun. Eräs tapa alustaa aihetta voisi olla lukea yllä olevaa tekstiä tai lähteitä osallistujille ja kertoa, mitä ajatuksia teille ohjaajille heräsi, kun kävitte keskenänne aihetta läpi.

Tässä kohtaa on hyvä pohtia etukäteen myös sitä, kuinka paljon kerrotte itsestänne. Kultainen keskitie on hyvä nyrkkisääntö. Jos itsestään ei jaa mitään, se luultavasti tukkii myös ryhmäläisten suut. Toisaalta ei ole tarkoitus, että ohjaajat puhuvat vain itsestään. Ohjaajien ääni ei saisi kuulua ryhmäläisten ääniä vahvempana, vaan sen tulisi rohkaista heitä nostamaan omia ajatuksia keskusteluun.

Apuvetäjän rooli on tässä kohtaan hyvin tärkeä. Hänen täytyy herkillä korvilla kuulostella ryhmää ja rohkaista ryhmäläisiä mukaan keskusteluun. Mallina toimiminen, selkeä rakenne sekä sitä tukevat avoimet kysymykset ja tilan antaminen luovat hyvän pohjan turvallisemmalle keskustelulle.

Kun asia on käsitelty, kannattaa lopuksi kiittää ryhmäläisiä asian käsittelystä. Kehu ja kannustus ovat motivaation polttoainetta!

Lisää ajatuksia

Niin edellä mainitussa oppaassa​1​ kuin Miesten vuorossa on muutama lisäajatus, joihin kannattaa tutustua ennen aiheen käsittelyä. Niitä ovat

Viimeisenä muistutuksena olkoon, että sen enempää enemmistön kuin vähemmistön edustajat eivät ole samanlaisia keskenään. Miesten vuorossa pyritäänkin tiedon antamisen sijaan luomaan turvallista keskustelua aiheesta (katso kohta fasilitointi). Ohjaajana sinun ei tarvitse tietää kaikkea. Oleellista on luoda kunnioittava, avoin ja aktivoiva ilmapiiri.

Jos esille tulee kysymyksiä, johon teillä ole vastauksia, niin pyytäkää rohkeasti esim. Setasta tai Sexposta (etä)vierailija käsittelemään aihetta kanssanne. Vierailijakäynti on yksi Miesten vuoron suosituimmista menetelmistä, joissa ohjaajatkin oppivat uutta!

 1. 1.
  Blomqvist L, Gröönroos M, Torvinen S, Alanko K. Seksuaalisen Suuntautumisen Ja Sukupuolen Moninaisuus. Mitä Jokaisen Psykologin Tulisi Tietää Asiakkaan Sensitiivisestä Kohtaamisesta. Psykologiliitto / Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden (SSM) työryhmä ; 2020:38. Accessed September 21, 2020. https://www.psyli.fi/wp-content/uploads/2020/09/Seksuaalisen_suuntautumisen_ja_sukupuolen_moninaisuus_2020_sivut.pdf
 2. 2.
  Peake R-M, Santavuori O. Entiset Heterot. Kuinka Löysin Itseni Sateenkaaren Alta. Atena; 2019. Accessed September 23, 2002. https://atena.fi/kirjat/entiset-heterot
 3. 3.
  Karvinen M. Seksuaalinen suuntautuminen. Seta ry. Accessed September 21, 2020. https://seta.fi/sateenkaaritieto/seksuaalinen-suuntautuminen/
 4. 4.
  Karvinen M. Normit, ulostulot ja uutisointi urheilussa – mitä viestimme seksuaalivähemmistönuorille? Seta ry. Published March 3, 2020. Accessed September 21, 2020. https://seta.fi/2020/03/03/normit-ulostulot-ja-uutisointi-urheilussa/
 5. 5.
  Berg P, Lehtonen K, Salasuo M. “Siitä on Pikemminkin Vaiettu”. Kirjoituksia Kiusaamisesta, Syrjinnästä Ja Epäasiallisesta Kohtelusta Lasten Ja Nuorten Liikunnassa Ja Urheilussa. Nuorisotutkimusseura; 2020. Accessed September 21, 2020. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2217-siitae-on-pikemminkin-vaiettu-kirjoituksia-kiusaamisesta-syrjinnaestae-ja-epaeasiallisesta-kohtelusta-lasten-ja-nuorten-liikunnassa-ja-urheilussa
 6. 6.
  Saarikoski A, Kovero S. Älä Oleta – Normit Nurin! Seta ry; 2013. Accessed August 21, 2020. https://www.tasa-arvo.fi/documents/10181/34936/AlaOletaNormitNurin.pdf/a5aae854-8783-4277-908b-3a28f30842e8
Mies istuu mietteliäänä sängyn reunalla. Takana nainen istuu sängyllä.

Seksimyytit ja niiden purkaminen

Kirjoittajat: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen

Seksiin ja seksin harrastamiseen liittyy paljon erilaisia käsityksiä ja sitä myötä odotuksia. Seksuaalikasvatus on perinteisesti ollut hyvin biologiakeskeistä ja painottunut seksitautien ja ei-toivotun raskauden ehkäisyyn. Vähemmän on puhuttu itse seksin harrastamisesta psykososiaalisena ilmiönä, kuten siihen liittyvistä mielikuvista ja ennakko-oletuksista.​1​

Nuoren miehen käsitys seksistä ja sen harrastamisesta voi muodostua keskusteluissa kavereiden kanssa tai internetissä. Elokuvat, sarjat ja porno ovat myös isossa roolissa mielikuvien tuottajina. Näiden luomat mielikuvat, joskin erilaiset, eivät välttämättä kerro todenmukaista kuvaa seksistä ja ovat siksi omiaan luomaan epärealistisia odotuksia seksin harrastamisen suhteen.

Yhdessä ääripäässä on televisio- ja elokuvaviihteen siloteltu kuva seksistä, jonka harrastaminen on vaivatonta, hajutonta ja kuin itsestään soljuvaa. Toisessa ääripäässä seksi on liiotellun kovaäänistä, rajua ja visuaalista. Yksi tapa käsitellä mielikuvia Miesten vuorolla on pohtia seksuaalisuuteen liittyviä myyttejä.

Alla esimerkkejä myyteistä, joiden kautta voi käydä aiheesta keskustelua Miesten vuorolla:

 1. “Mies haluaa aina seksiä.”
 2. “Peniksen pitää olla valtava.”
 3. “Se ei ole mies eikä mikään, jos ei seiso!”
 4. “Seksin pitää kestää pitkään.”
 5. “Seksuaalivähemmistöt eroavat täysin heteroista.”

1. Mies haluaa aina seksiä?

“Onko se näin?”
“Miksi tällainen käsitys on olemassa?”
“Onko ok, jos ei halua?”
“Mikä saisi sinut haluamaan? Miten tämän voisi kertoa kumppanille?”

Miesten halukkuutta on tutkittu vähän, koska kärjistäen historiallisesti mies on ollut se, joka haluaa seksiä, ja nainen se, joka suostuu tai ei suostu. Miehiä on lähinnä huolettanut se, että saako erektion vai ei.​1​

Viime aikoina aihetta on kuitenkin alettu tutkia​2​. Kanadalainen pariterapeutti Sarah Hunter Murray on haastatellut yli 200 heteroseksuaalista miestä kirjaansa “Not always in the mood”​3​ varten. Sen perusteella miesten halukkuus ei ole näin pinnallista. Aivan kuten kaikilla muillakin, miesten halut liittyvät tunteisiin ja tilanteeseen ja ovat yleisesti sensitiivinen aihe​4​.

Haastatteluiden perusteella miehillä seksi ei ole aina mielessä. Seksi ei kiinnosta varsinkaan väsyneenä ja stressaantuneena ja/tai kun tunneyhteyttä kumppaniin ei ole. Tilanne on erityisen hankala, kun heterosuhteessa nainen on näissä tilanteissa aloitteellinen. Moni mies kokee paineita, että seksiin on aina suostuttava, mikä vain pahentaa stressiä.

Käänteisesti kirjan haastatteluiden perusteella miehet syttyisivät, jos he kokisivat olevansa haluttavia kumppaninsa silmissä. Täten heterosuhteissakaan aiemmin mainittu naisen aloitteellisuus ei välttämättä ole ongelma, vaan asiasta puhumattomuus. Seksuaalineuvonnassa onkin lentävä lause, joka päätee myös miehiin: “Tärkein sukupuolielin on korvien välissä.”

FINSEX halu

Suomalaisten miesten ja naisten haluissa on eroja FINSEX-tutkimusten​5​ mukaan, jonka viimeisin kysely on tehty vuonna 2015. Kyselyyn vastasi tuolloin 2 150 henkilöä, ja sen perusteella miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset. Asia ei kuinkaan ole näin yksinkertainen.

Alla olevissa kahdessa kuviossa näkyy “kumpi parisuhteessa haluaa seksuaalista kanssakäymistä useammin” -vastausten jakautuminen miesten ja naisvastaajien kesken suhteessa ikään​6​. Tämä on yksi tapa ottaa asiaa esille Miesten vuorolla. Pyydä osallistujia katsomaan kuvioita ja vastaamaan kysymykseen, haluavatko miehet enemmän seksiä kuin naiset. Kokeile vaikka itse vastata kysymykseen näiden kuvioden perusteella.

Keskustelussa voitte kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 • Ikä vaikuttaa tuloksiin.
 • Jos kuviot laittaa päällekkäin, ne menevät melko kauniisti päällekkäin (paitsi 18–24-v.).
 • Tulokset ovat keskiarvoja – yksilölliset erot eivät näy niissä.

FINSEX halu -kyselyn tarkempi purku Väestöliiton verkkosivuilla.

Kuinka ottaa asia esille?

Halukkuus tai varsinkin haluttomuus on aiheena helposti tabu, joten Miesten vuorolla ohjaajien olisi hyvä ottaa asia itse esille turvallisella tavalla. Eräs apuväline ovat näissä tilanteissa olleet “rasti ruutuun”-tehtävät (katso alla, voi tehdä myös sähköisesti esim. Socrativella). Listojen merkitseminen on helppoa, mutta niiden jälkeen alkaa haastava vaihe eli keskusteluun rohkaisu. Oleellista olisi saada sinun miesryhmäsi pohdiskelemaan asiaa avoimesti!

TEHTÄVÄ: Lukemattomat syyt haluttomuuteen.

Vaikuttaako jokin listassa oleva asia sinun halukkuuteesi? Ympyröi sinua koskevat kohdat.

 • seksuaaliset odotukset
  • suorituspaineet
  • kokemattomuus
  • tilanteen jännittäminen
  • epävarmuus omasta viehättävyydestä
 • käytössä olevat seksitekniikat
 • kumppani
  • kumppanin haluttomuus
  • päällekäyvyys
  • vihamielisyys
  • ulkoisesti epämiellyttävä kumppani
 • huolet
  • opiskelu- tai työstressi, huolet ja murheet
  • raskauden pelko
 • seksuaalikielteinen kasvatus
 • epämiellyttävät aikaisemmat kokemukset
 • oma mieli
  • masennus
  • ahdistus
  • paniikkihäiriö
  • persoonallisuustekijät
  • itsesyytökset
 • jokin muu?


2. Peniksen pitää olla valtava

“Mistä tämä käsitys tulee?”
“Kuinka suuren luulette keskivertopeniksen olevan?”
“Miten ison peniksen luulet muiden haluavan?”
“Voiko peniksen saada näyttämään suuremmalta eri kuvakulmalla?”

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että peniksen pituus vaikuttaa hyvin paljon joidenkin miesten itsetuntoon samalla tavalla kuin rintojen koko vaikuttaa joidenkin naisista itsetuntoon. Tässä on joitakin Kari Heusalan (2003) Miehen seksuaalisuus -kirjassa​1​ esitettyjä tietoja:

 • Euroopassa tehdyn tutkimuksen mukaan (1000 osallistujaa) keskimääräinen peniksen pituus erektiossa on 14,5 cm.
 • Emättimen keskimääräinen pituus on 9–11 cm.
 • 2001 ja 2002 tehtyjen gallupien mukaan enemmistö naisista on sitä mieltä, että peniksen pituudella ei ole suurta vaikutusta naisen kokemaan nautintoon. Paksuudella koettiin olevan jonkin verran merkitystä. Yksi selitys sille on, että paksumpi penis hyväilee klitorista paremmin. 

Monelle miehelle penisten kokojen vertailu saunassa on itseä askarruttava asia. Tämä on kuitenkin turhaa, sillä velttojen penisten koosta ei voi päätellä mitään.

Toinen vertailukohde on porno, johon yleisesti valikoidaan isoja peniksiä omaavia näyttelijöitä. Siellä on myös yksi kikka, joka saattaa kiinnostaa Miesten vuoron osallistujia – kuvakulmat. Kokeilkaa tätä vaikka sormella. Laittakaa peukalo pystyyn ja käännelkää katsettanne eri kulmista – saatteko jostakin kuvakulmasta peukalonne näyttämään isommalta kuin jostain muusta?

3. “Se ei ole mies eikä mikään, jos ei seiso!

Lähes jokaiselle miehelle käy elämässään niin, että kiihottuneisuudestaan huolimatta erektiota ei tule. Erektion puutetta on eri aikoina selitetty eri tavoin: Muinaiset egyptiläiset uskoivat, että syynä on loitsu tai taika. Kreikan mytologiassa syyksi epäiltiin lapsuuden ajan kauhukokemuksia, kun taas keskiajalla syynä olivat noidat. 1800-luvulta 1960-luvulle selitysten kestosuosikki oli itsetyydytyksestä johtuva itsekontrollin puute.​1​

Nykytiedon mukaan syyt voidaan lajitella seuraavasti:

Orgaaninen – verisuoniperäinen, hermostollinen, anatominen tai hormonaalinen

Sentraalinen – hermostollinen, hormonaalinen, seksuaalisen kiihottumisen
pääasiallinen puuttuminen, ikääntyminen, estyminen, psykologinen ahdistus ja negatiivinen mieliala, esim. masennus tai stressi.

Tilannekohtainen – yleisin kaikista ja voidaan sanoa, että käy kaikille joskus. Voi liittyä kumppaniin, esimerkiksi erityinen suhde tai seksuaalinen suuntautuminen. Voi liittyä suoritukseen, esimerkiksi pelko epäonnistumisesta tai ennenaikaisesta siemensyöksystä, vaikeus kohdata läheisyyttä, epävarmuus omasta viehättävyydestä, seksuaaliset odotukset, käytössä olevat seksitekniikat, vihamielinen kumppani, ulkoisesti epämiellyttävä kumppani, huolet ja murheet, raskauden pelko, epämiellyttävät aikaisemmat kokemukset, masennus, ahdistus, kokemattomuus, tilanteen jännittäminen, seksuaalikielteinen kasvatus, persoonallisuustekijät, paniikkihäiriö, itsesyytökset jne.

Todennäköisintä siis on, että erektion puute ei ole elimellinen ongelma vaan tilanteesta riippuvainen reaktio ja asia, joka on tapahtunut tai tulee tapahtumaan jokaiselle joskus. Ilmiön normalisointi ja siitä avoimesti puhuminen ovat hyväksi, sillä erektion puute voi johtaa epäonnistumisen pelkoon, joka puolestaan voi aiheuttaa sen, että on huomattavasti helpompi kieltäytyä seksistä kuin antautua mahdollisuudelle, että erektiota ei tulekaan.

4. “Seksin pitää kestää pitkää (että kumppani voi saada nautintoa)”

 • Miksi? 
 • Mistä käsitys on syntynyt?
 • Pitääkö seksin olla 40 min. penetraatiota, niin kuin pornossa usein esitetään?

Seksin harrastamisen optimaalista kestoa ongelmallista määritellä, koska selkeää mittaria sille ei ole. Onko mittarina naisen tai kumppanin seksuaalinen nautinto? Naiset eivät saa orgasmia jokaisessa yhdynnässä, eivätkä kaikki naiset saa koskaan orgasmia. Tällä ei välttämättä ole mitään tekemistä miehen ejakulaation nopeuden kanssa. Entä jos kumppanina on toinen mies? 

Ennenaikaisesta siemensyöksystä kärsii eri tutkimusten mukaan joko 4–39 % tai 1–75 % miehistä. Tulos riippuu kohderyhmästä ja ongelman määrittelystä. Syitä ennenaikaiseen siemensyöksyyn on lukemattomia, mutta pääasia on se, että jos seksin kesto häiritsee parisuhdetta tai omaa seksielämää, on siihen saatavilla apua ja sitä kannattaa hakea. 75 % miehistä ei koskaan hae ongelmaan apua, koska se hävettää heitä.​1​ 

5. Seksuaalivähemmistöt eroavat jotenkin heteroista

Seksuaalinen suuntautuminen ei ole valinta, eikä se ole tahdonalainen asia. Seksuaalinen suuntautuminen ei välttämättä ole pelkästään yksilöllinen seksuaali-identiteetti, vaan esimerkiksi homous voi olla myös hyvin vahvasti sosiaalinen identiteetti.​1​

On harhaa luulla, että se, mikä erottaa seksuaalivähemmistöt heteroista, on seksi tai seksuaalisuus. Sekä ihastuminen, rakastuminen että seksikäyttäytyminen ovat loppujen lopuksi hyvin samanlaisia ihmisillä seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Erona on yhteiskunnassa suhtautuminen samaa ja eri sukupuolta olevien suhteisiin.​1​

Tahoja, joista saa lisätietoa ja neuvontaa:

 1. 1.
  Heusala K. Miehen Seksuaalisuus. Like Kustannus; 2003. Accessed 2019. https://like.fi/kirjat/miehen-seksuaalisuus/
 2. 2.
  Tiessalo P. Kanadalaiset tutkijat: Myytti miehestä aina halukkaana seksipetona on väärä, ja se rajoittaa miesten seksuaalisuutta. Yle.fi uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-10910574. Published August 7, 2019. Accessed September 23, 2020.
 3. 3.
  Hunter Murray S. Not Always In The Mood: The New Science Of Men, Sex, And Relationships. Rowman & Littlefield Publishers; 2019. Accessed September 23, 2020. https://www.sarahhuntermurray.com/
 4. 4.
  Sutherland SE, Rehman US, Fallis EE. A Descriptive Analysis of Sexual Problems in Long-Term Heterosexual Relationships. The Journal of Sexual Medicine. Published online May 2019:701-710. doi:10.1016/j.jsxm.2019.02.015
 5. 5.
  Kontula O. Suomalaisten seksuaalisuus FINSEX tutkimushanke. Väestöliitto. Accessed September 23, 2020. https://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/perheiden-hyvinvointi/suomalaisten-seksuaalisuus-finse/
 6. 6.
Mies ottaa takataskusta kondomin.

Ehkäisystä ja seksitaudista puhuminen nuorille miehille

Kirjoittaja: Jukka Oksanen

Youtubesta löytyy hyviä videoita hakusanoilla “seksitaudit” ja “ehkäisy”.

Seksuaalikasvatus on aikoinaan keskittynyt vahvasti ehkäisyyn ja seksitautien ehkäisemiseen. Vaikka aiheen ei missään nimessä pidä olla seksuaalikasvatuksen ainoa agenda, on myös Miesten vuorossa hyvä mahdollistaa tämän aiheen käsittely.

Pilottitoiminnan perusteella eniten kysymyksiä ovat herättäneet seuraavat kaksi aihetta: (1) seksitautitesteihin hakeutuminen ja niiden maksuttomuus sekä (2) suuseksisuojat.

1. Seksitautitesteihin hakeutuminen

Seksitautitesteihin hakeutumiseen ei ole yhtä valtakunnallista ohjetta, koska käytännöt vaihtelevat kunnittain. Tätä varten ohjaajien tulee ennen aiheen käsittelyä selvittää, mikä on oman paikkakunnan käytäntö.

Hyväkysymys.fissä on Väestöliiton tekemä artikkeli “Mihin voi mennä seksitautitesteihin” aiheesta vuodelta 2018. Väestöliitolla on myös oma sivusto aiheesta, jossa kerrotaan yleisimmistä seksitaudeista

Keskustelun aikana voi käsitellä ainakin seuraavia asioita:

 • Henkilökuntaa sitoo vaitio-olovelvollisuus.
 • Klamydia- ja tippuritartunnat ilmenevät vasta viikon kuluttua seksistä ja muut seksitaudit vielä myöhemmin.
 • Seksitavoista kysytään, jotta näytteet osataan ottaa oikeasta paikasta.
 • Testit ovat maksuttomia kunnallisella puolella, mutta niitä saa halutessaan maksua vastaan yksityisiltä lääkäriasemilta. Apteekista voi ostaa kotitestejä. Kaikkea ei kuitenkaan voi testata kotona.
 • Hiv-testejä voi tehdä ilmaiseksi ja nimettömästi Hivpointissa ja SPR:n pluspisteissä.
 • Jos seksitauti jää hoitamatta, se jatkaa leviämistään.

Yksi tapa käsitellä asiaa on lukea yhdessä yllä mainittua artikkelia isolta näytöltä ja kysellä aihe kerrallaan, mitä ajatuksia siitä on herännyt. Miltä esimerkiksi tuntuu odotella yli viikko ennen kuin testeihin voi mennä? Jos kyseessä on ollut yhden illan juttu, niin tulisiko aiheesta puhua mahdollisen vakituisen kumppanin kanssa? Oleellista on luoda hyvä ja turvallinen ilmapiiriä keskustelulle!

2. Suuseksisuoja

Yksi suosituimmista toiminnoista Miesten vuoron piloteissa on ollut työpaja, jossa on itse tehty suuseksisuojia. Kondomin käyttö on ollut monelle tuttu asia, mutta koko idea suuseksisuojista on ollut osallistujille uusia asia.

Käytännössä työpajan voi pitää monella tavalla, mutta yksi tapa käsitellä aihetta on lyhyesti alustaa, mikä on suuseksisuoja ja miksi sitä tarvitaan. Yllä olevan videon avulla voi sitten näyttää, miten ne tehdään, jonka jälkeen osallistujille voi antaa sakset ja kondomeja, jotta he saavat itse kokeilla niiden tekemistä. Juuri tässä tekemisen ohessa herää usein kysymyksiä aiheeseen liittyen, ja siinä on helppo jututtaa aiheesta.

Vinkki! Tämä harjoitus sopii hyvin myös houkuttimena, jos toimit näytteilleasettelijana jossakin tapahtumassa. Aiheeseen ei kulu montaa minuuttia, ja se varmasti jää osallistujille mieleen!

Mies katsoo pimeässä tietokoneen ruutua.

Porno puheeksi

Kirjoittajat: Hemmo Rättyä & Jukka Oksanen

Porno on ilmiö, joka koskettaa kaikkia nuoria. Etenkin nuorten miesten keskuudessa pornon kulutus on erittäin yleistä. Vaikka pornoa kulutetaan paljon, pornotietämys voi olla vähäistä​1​. Porno herättää paljon tunteita ja on teema, joka helposti jakaa ihmisiä kahteen leiriin.

Toisessa leirissä porno nähdään pahana, naisia alistavana ja epärealistista kuvaa seksistä ylläpitävänä roskana. Porno koukuttaa ja huonontaa elämänlaatua​2​. Toisessa päässä porno edustaa yhteiskunnan vapautumista, joka juhlii seksuaalisuuden monimuotoisuutta ja antaa ihmisille mahdollisuuden kokea turvallisesti omia fantasioitaan ja harjoittaa omaa seksuaalisuuttaan – tai vähintäänkin helppona tapana purkaa paineita. Lähes jokaisella on jokin kokemus ja mielipide pornosta, ja siksi se on teema, jota olisi hyvä käsitellä seksuaalikasvatus- ja seksuaaliterveystyössä. 

Miesten vuoron lähtökohtana on se, että osallistujat ovat nuoria aikuisia, ja siksi ohjauksen tavan on oltava erilainen kuin esimerkiksi yläasteikäisten kanssa. Valistuksen sijaan tarkoituksena on mahdollistaa keskustelu ja luoda turvallinen tila kysymysten esittämiselle. Ihanteellinen tulos on aito dialogi, joka antaa uusia näkökulmia niin osallistujille kuin ohjaajalle.

Porno ja mielikuvat

Yksi lähestymistapa pornokeskusteluun ovat mielikuvat, joita porno seksistä luo. Pornoa on monenlaista, ja kaikki porno ei luo samanlaisia mielikuvia. Valtaosa ammattimaisesti tehdystä pornosta kuitenkin tuotetaan Yhdysvalloissa, ja suurin osa noudattaa jokseenkin samanlaista kaavaa.

Keskustelua voi herättää esimerkiksi kysymyksellä, minkälaisen mielikuvan porno antaa:

 1. miehistä?
  1. isokokoinen penis?
  2. loputon stamina?
  3. partnerin dominointi?
 2. naisista?
  1. ulkonäkö?
  2. sukuelinten ulkonäkö?
  3. halukkuus/haluttomuus tulla dominoitavaksi?
 3. seksistä?
  1. seksin kesto laadun mittarina?
  2. asennot?
  3. raju vs. hellä?
  4. intiimiyys vs. etäisyys?
  5. anaaliseksi
  6. Ssuuseksi
 4. transihmisistä?
  1. seksuaalivähemmistöjen seksualisointi ja fetissit
  2. shemale, ladyboy, trap yms.
 5. nautinnosta?
  1. Mistä tunnistaa oikean vs. näytellyn nautinnon?
  2. Mikä tuottaa nautintoa miehelle? Entä naiselle?
  3. Kenen seksistä kuuluu nauttia ja miten?
 6. homoseksuaalisuudesta?
  1. lesboseksi pornossa?
  2. homoseksi pornossa?
  3. seksuaalivähemmistöjen seksualisointi ja fetissit?

Vaikka kaikille saattaa olla hyvinkin selvää, että porno ei kuvaa todellisuutta, on jokaisen hyvä pohtia, miten sen luomat mielikuvat voivat vaikuttaa omaan ajatteluun. Mitä nuorempana pornon katselun on aloittanut, sitä alttiimpi sen vaikutukselle on. 

Pornoriippuvuus

Monet miehet ovat visuaalisesti orientoituneita. On tutkittu, että pornon katsominen aiheuttaa aivoissa kiihottumisen lisäksi dopamiinin vapautumista, ja siihen voi koukuttua.​3,4​

Jollekin se on tapa ottaa ”omaa aikaa” tai purkaa stressiä, eikä henkilö välttämättä huomaa, miten nettipornon käyttö alkaa lisääntyä. Useamman kuukauden jälkeen suurin osa omasta vapaa-ajasta saattaa jo mennä sen katseluun. Koska netti on tulvillaan vaihtuvia ja erityyppisiä materiaaleja eri mieltymyksiin, voi syntyä tarve katsoa yhä äärimmäisempiä juttuja. Ajan kanssa pornon katseluun myös saattaa turtua, eikä kiihottuminen oman kumppanin kanssa enää välttämättä onnistu.​3​

Pornon katselu usein ei tee automaattisesti pornoriippuvaiseksi. On myös hyvä puhua siitä, miten pornon katsominen ei välttämättä ole mitenkään ongelmallinen asia, eikä siitä tarvitse kokea syyllisyyttä. Jos pornolla on kuitenkin suhteettoman iso rooli arjessa ja se toimii jatkuvasti ajanvietteenä, on hyvä pohtia syitä taustalla. Brittiläinen psykoterapeutti Paula Hall käyttää seuraavia kysymyksiä seksiriippuvuuden arviointiin​5​:

 1. Onko seksikäyttäytymiselläsi ollut negatiivisia vaikutuksia johonkin seuraavista elämän osa-alueista:
  1. kestävien ihmissuhteiden muodostaminen
  2. perheen ja/tai ystävien kanssa vietetty aika
  3. keskittyminen työhön tai opiskeluun
  4. velkaantuminen
  5. fyysinen tai psyykkinen terveys
  6. henkilökohtaiset rajat
  7. lain noudattaminen.
 2. Onko sinun vaikea keskittyä elämäsi muihin osa-alueisiin johtuen seksiin tai pornoon liittyvistä tunteista tai ajatuksista?
 3. Oletko huomannut tarvitsevasi yhä enemmän ärsykkeitä (esimerkiksi aiempaa enemmän pornoa) tai riskinottoa saavuttaaksesi saman kiihottumisen tason kuin aikaisemmin? Entä joudutko kiihottuaksesi katsomaan aiempaa ”kovempaa” pornoa?
 4. Oletko yrittänyt lopettaa seksikäyttäytymisesi tai pornon katsomisen siinä onnistumatta?

Yksi tämä tämän asian käsittelyyn on tutustua Yle.fi artikkelin mukaan nettiporno on valtavirtaa, pornotietämys ei – pornoriippuvuus on vaikea puheenaihe vuodelta 2016​3​. Pohjustakaa ohjaajina aihetta ja lukekaa sitten yhdessä ennaltavalittuja paloja tästä artikkelista. Jos keskustelua ei tahdo muodostua ryhmäläisten keskuudessa, niin keskustelkaa ohjaajina aiheesta.

Toinen mielenkiintoinen tapa on vastaavalla tavalla tutustua Pornhubin vuositilastoihin. Tämä on todettu toimivaksi tavaksi Miesten vuorolla, koska kyseessä neutraalia ja yksityiskohtaista faktaa aiheesta, joka suoraan kysyttäessä voi olla liian sensitiivistä. Tässä on Pornhubin vuoden 2018 tilastoja.

 1. 1.
  Rintanen Ty. Nettiporno on valtavirtaa, pornotietämys ei – pornoriippuvuus on vaikea puheenaihe. Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-9019894. Published July 23, 2016. Accessed November 11, 2020.
 2. 2.
  Rintanen T. Ex-pornoriippuvainen Roni kuuluu nyt vastavirta-aaltoon. Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-9019899. Published July 22, 2016. Accessed November 11, 2020.
 3. 3.
  Rintanen T. Nettiporno on valtavirtaa, pornotietämys ei – pornoriippuvuus on vaikea puheenaihe. Yle.fi Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-9019894. Published July 23, 2016. Accessed September 23, 2020.
 4. 4.
  Pornoaddiktio ja nettipornoriippuvuus. Mehiläinen. Accessed November 11, 2020. https://www.mehilainen.fi/pornoaddiktio-ja-nettipornoriippuvuus
 5. 5.
  Vuohtoniemi K. Seksi on kuin puudutusainetta kivulle. Sexpo. Published November 28, 2018. Accessed November 11, 2020. https://sexpo.fi/blogi/seksi-on-kuin-puudutusainetta-kivulle/

“Niille miestyötä tekeville tahoille, jotka pohtivat tällaisen kokonaisuuden aloittamista työssään, haluaisin sanoa, että ei muuta kuin rohkeasti vain tekemään ja kokeilemaan. Hyvä siitä tulee!

Muistaa suhtautua tekemiseen sillä asenteella, että koko ajan oppii uutta. Muokkaa omaa toimintaansa prosessin edetessä ja keskustelee sekä reflektoi oman ohjaajaparin kanssa tasaisin väliajoin. Paras juttu tämän kaltaisen toiminnan ohjaamisessa ovat ehdottomasti ne ihmiset, kenen kanssa saat työskennellä. Se antaa työlle merkityksen.”

Joonas Koskela, Poikien Talo Oulu​1​
 1. 1.
  Koskela J. Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen Oulun Poikien Talon Miesten Vuoro -toiminnassa. 2020.

Kategoriat: Yleinen

Tämä on Niko 97 hankkeen sivusto, jota päivitämme hankkeen ajan ja hankkeen päättyessä syksyllä 2020 tulemme lukitsemaan sivuston julkaisuksi.